حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

اکنون و آینده ما

گروه مولفان | رضا داوری اردکانی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 309

28,000تومــان

سازمان و مدیریت آموزش و پرورش

گروه مولفان | مصطفی عسگریان
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 214

10,000 تومــان

پداگوژی

گروه مولفان | ناصر کوثری
ناشر: اتحاد
تعداد صفحات: 240

14,000 تومــان

سازمان و مدیریت آموزش و پرورش

گروه مولفان | مصطفی عسگریان
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 154

3,500 تومــان

درباره تعلیم و تربیت در ایران

گروه مولفان | رضا داوری اردکانی
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 320

12,500تومــان

درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران -مجموعه 2 جلدی

گروه مولفان | خسرو باقری
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 738

40,000 تومــان

محتواگرایی و تولید علم

گروه مولفان | عماد افروغ
ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 196

2,000 تومــان

  • 1