حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

اکنون و آینده ما

گروه مولفان | رضا داوری اردکانی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 309

28,000تومــان

علوم تربیتی

گروه مولفان | علیمحمد کاردان
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

17,500تومــان

مسائل آموزش و پرورش ایران

گروه مولفان | احمد آقازاده
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

11,500تومــان

سازمان و مدیریت آموزش و پرورش

گروه مولفان | مصطفی عسگریان
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 214

10,000 تومــان

پداگوژی

گروه مولفان | ناصر کوثری
ناشر: اتحاد
تعداد صفحات: 240

14,000 تومــان

جستارهای نظرورزانه در تعلیم و تربیت

گروه مولفان | محمود مهرمحمدی
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 602

22,500 تومــان

سازمان و مدیریت آموزش و پرورش

گروه مولفان | مصطفی عسگریان
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 154

3,500 تومــان

مسایل آموزش و پرورش ایران و راههای کاهش آنها

گروه مولفان | احمد صافی
ناشر: ویرایش
تعداد صفحات: 188

7,000 تومــان

درباره تعلیم و تربیت در ایران

گروه مولفان | رضا داوری اردکانی
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 320

12,500تومــان

درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران

گروه مولفان | خسرو باقری
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 400

9,000 تومــان

درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران -مجموعه 2 جلدی

گروه مولفان | خسرو باقری
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 738

40,000تومــان

کلیات برنامه ریزی

گروه مولفان | محمدنقی ایمانی| فرشته پارسی
ناشر: فرهنگ سبز
تعداد صفحات: 301

4,000 تومــان