حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مبانی و ساختار فلسفه میان فرهنگی

گروه مولفان | حمیدرضا یوسفی| صدیقه خوانساری موسوی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری پگاه روزگار نو
تعداد صفحات: 304

18,000تومــان

13,000تومــان

جمعیت فرهنگ رشت

گروه مولفان | محمدحسین خسروپناه
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 271

20,000تومــان

فرهنگ و شبه فرهنگ

گروه مولفان | محمد علی اسلامی ندوشن
ناشر: شرکت سهامی انتشار
تعداد صفحات: 220

13,500 تومــان

تمرین مدارا

گروه مولفان | محمد مختاری
ناشر: بوتیمار
تعداد صفحات: 392

30,000تومــان

رستاخیز جان

گروه مولفان | سید مرتضی آوینی
ناشر: واحه
تعداد صفحات: 200

15,000تومــان

تاریخ مذکر

گروه مولفان | رضا براهنی
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 375

19,000تومــان

فرهنگ خرد و آزادی

گروه مولفان | رضا داوری اردکانی
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 630

25,000تومــان

باید رفت

گروه مولفان | محمد رضا زائری
ناشر: آرما
تعداد صفحات: 184

5,500 تومــان

جست و جو و گفت و گو

گروه مولفان | علی اصغر مصلح
ناشر: علم
تعداد صفحات: 340

16,500 تومــان

مسائل نظری فرهنگ

گروه مولفان | کریستوفر لش| حسین پاینده
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تعداد صفحات: 360

16,500تومــان

درباره ی مطالعات فرهنگی

گروه مولفان | استوارت هال| جمال محمدی
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 199

6,000تومــان

سیاست، دین و فرهنگ؛ مطالعه ای بین رشته ای

گروه مولفان | اصغر افتخاری| پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 774

15,000 تومــان