حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

طراحی تدریس برای یادگیری

گروه مولفان | حیدر محمدی باغملایی
ناشر: رشد
تعداد صفحات: 412

25,000 تومــان

الگوهای یادگیری

گروه مولفان | بروس آر جویس| امیلی کالهون| دیوید هاپکینز| محمود مهرمحمدی| لطفعلی عابدی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

17,000تومــان

روشها، فنون و الگوهای تدریس

گروه مولفان | امان الله صفوی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

17,000تومــان

یادگیری چگونه یادگرفتن

گروه مولفان | جوزف دونالد نواک| دی. بی. گاوئین| داریوش نوروزی| فریده صیادی| لیلا زمانی کوخالو| خدیجه ابوالمعالی حسینی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 256

14,500 تومــان

هر دانش آموزی می تواند موفق شود

گروه مولفان | ویلیام گلاسر| علی صاحبی
ناشر: سایه سخن
تعداد صفحات: 248

15,000تومــان

روشها، فنون و الگوهای تدریس

گروه مولفان | امان الله صفوی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 310

12,000 تومــان

روش تدریس پیشرفته

گروه مولفان | حسن شعبانی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

8,000تومــان

مهارتهای آموزشی و پرورشی -جلد 1

گروه مولفان | حسن شعبانی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 455

22,000تومــان

رسالت تربیتی و علمی مراکز آموزشی

گروه مولفان | علی شریعتمداری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

3,500تومــان

کلیات روشها و فنون تدریس

گروه مولفان | امان الله صفوی
ناشر: معاصر
تعداد صفحات: 224

15,000 تومــان

برنامه درسی

گروه مولفان | محمود مهرمحمدی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 488

13,500تومــان

روشهای تدریس پیشرفته

گروه مولفان | شراره حبیبی
ناشر: آوای نور
تعداد صفحات: 208

12,500 تومــان