حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

تاریخ18ساله آذربایجان

گروه مولفان | سید احمد کسروی
ناشر: پر
تعداد صفحات: 736

35,000تومــان

تاریخ هجده ساله آذربایجان

گروه مولفان | سید احمد کسروی
ناشر: سمیر
تعداد صفحات: 667

45,000تومــان

آذربایجان قدیم

گروه مولفان | فرشاد فرشباف ابریشمی| رعنا خزاعی
ناشر: خانه تاریخ و تصویر ابریشمی
تعداد صفحات: None

32,000 تومــان

آذربایجان بیدار

گروه مولفان | حسین صدیقی
ناشر: دانشگاه تبریز
تعداد صفحات: 160

7,000 تومــان

تاریخ دیرین شرق آذربایجان -جلد 1

گروه مولفان | رضا زرگری
ناشر: ستوده
تعداد صفحات: 400

30,000تومــان

دولت مانا

گروه مولفان | سولماز قاشقای| پرویز زارع شاه مرسی
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 136

9,000 تومــان

تاریخ هجده ساله آذربایجان

گروه مولفان | سید احمد کسروی
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 743

27,000تومــان

تاریخ آذربایجان

گروه مولفان | علی اوسط قلی یف| حسین محمدزاده صدیق
ناشر: یاران
تعداد صفحات: 136

2,000 تومــان

تاریخ هیجده ساله آذربایجان

گروه مولفان | سید احمد کسروی
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 955

30,000تومــان

آذربایجان در ایران معاصر

گروه مولفان | تورج اتابکی| محمد کریم اشراق
ناشر: توس
تعداد صفحات: 286

10,000 تومــان

آذربایجان در مسیر تاریخ -مجموعه 2 جلدی

گروه مولفان | ابراهیم فایقی
ناشر: یاران
تعداد صفحات: 1056

65,000تومــان

  • 1