حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

اصول حسابداری 2

گروه مولفان | سجاد جلالی| حسین کرمی شنستقی| سعید زرین اکبر
ناشر: نورا
تعداد صفحات: 288

20,000 تومــان

کاربرد روش های ترکیبی

گروه مولفان | دیوید پلورایت| سروش فتحی
ناشر: نورا
تعداد صفحات: 330

19,000 تومــان

مطالعات گردشگری -جلد 1

گروه مولفان | تعظیم جمال| مایک رابینسون| محمدحسین ایمانی خوشخو| افسانه پورجم علویجه| زهرا نادعلی پور
ناشر: نورا
تعداد صفحات: 566

25,000 تومــان

مطالعات گردشگری -جلد 2

گروه مولفان | تعظیم جمال| مایک رابینسون| محمدحسین ایمانی خوشخو| افسانه پورجم علویجه| زهرا نادعلی پور
ناشر: نورا
تعداد صفحات: 544

25,000 تومــان

مدیریت درآمد در گردشگری

گروه مولفان | مهدیه شهرابی فراهانی
ناشر: نورا
تعداد صفحات: 376

20,000 تومــان

150 کارگاه عملی مدیریت

گروه مولفان | محمد علی حقیقی| منصوره معینی
ناشر: نورا
تعداد صفحات: 350

17,000 تومــان

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات

گروه مولفان | ایرج اکبری فر
ناشر: نورا
تعداد صفحات: 254

17,000 تومــان

رویکردهای نوین در کسب مزیت رقابتی

گروه مولفان | علی رستمی| مهدیه شهرابی فراهانی
ناشر: نورا
تعداد صفحات: 314

19,000 تومــان

همراه زبان مدیران

گروه مولفان | ایرج اکبری فر
ناشر: نورا
تعداد صفحات: 356

15,000 تومــان

رفتار مصرف کننده و استراتژی بازاریابی

گروه مولفان | ج. پل پیتر| جری کاری اولسون| سید مهدی الحسینی المدرسی| معبود عباسزاده کرویق| زهراسادات صانعیان
ناشر: نورا
تعداد صفحات: 584

65,000 تومــان

مدیریت مالی -جلد 1

گروه مولفان | علی رستمی| سجاد جلالی| حسین کرمی
ناشر: نورا
تعداد صفحات: 470

22,000 تومــان

مدیریت مالی -جلد 2

گروه مولفان | علی رستمی| سجاد جلالی| حسین کرمی
ناشر: نورا
تعداد صفحات: 420

20,000 تومــان