حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مبانی مدل های پیش بینی در علوم اقتصادی

گروه مولفان | حسین صادقی| مهدی ذوالفقاری
ناشر: نور علم
تعداد صفحات: 248

8,700 تومــان

اقتصاد شبکه های انرژی

گروه مولفان | حسین صادقی| نفیسه صفری
ناشر: نور علم
تعداد صفحات: 226

14,000 تومــان

اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

گروه مولفان | علی سوری| محسن ابراهیمی
ناشر: نور علم
تعداد صفحات: 255

12,700 تومــان

تجارت الکترونیکی مفاهیم و کاربردها

گروه مولفان | ایفرییم توربان| عباس معمارنژاد
ناشر: نور علم
تعداد صفحات: 345

5,500 تومــان

مالیه بین الملل

گروه مولفان | اسدالله فرزین وش
ناشر: نور علم
تعداد صفحات: 237

15,000 تومــان

آمار توصیفی

گروه مولفان | کامبیز هژبر کیانی| سروناز هژبر کیانی| احمد سرلک
ناشر: نور علم
تعداد صفحات: 381

25,000 تومــان

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

گروه مولفان | علی محمد احمدی| وحید شقاقی شهری
ناشر: نور علم
تعداد صفحات: 186

8,700 تومــان

اقتصاد جرم

گروه مولفان | حسین صادقی
ناشر: نور علم
تعداد صفحات: None

7,500 تومــان

هوش مصنوعی در اقتصاد

گروه مولفان | حسین صادقی| حسین سهرابی وفا| یونس سلمانی
ناشر: نور علم
تعداد صفحات: 191

10,000 تومــان

اقتصاد ایران در افق 1404

گروه مولفان | داود دانش جعفری
ناشر: نور علم
تعداد صفحات: 588

25,000 تومــان

ارزیابی اقتصادی طرحهای سرمایه گذاری

گروه مولفان | شهریار نصابیان| غلامرضا عباسی
ناشر: نور علم
تعداد صفحات: 205

9,800 تومــان

فیزیک قطعات نیمه هادی

گروه مولفان | احمدرضا عزیز سلطانی
ناشر: نور علم
تعداد صفحات: 93

5,000 تومــان