حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

اقتصاد انرژی -جلد 1

گروه مولفان | سوبهس سی. بهاتاچاریا| مجتبی بهمنی
ناشر: نور علم
تعداد صفحات: 614

40,000 تومــان

نهادها و سازمانهای پولی و مالی بین المللی

گروه مولفان | اسفندیار محمدی| وحید شرفی
ناشر: نور علم
تعداد صفحات: 320

20,000 تومــان

پول، ارز و بانکداری

گروه مولفان | علی محمد احمدی| اسماعیل صفرزاده
ناشر: نور علم
تعداد صفحات: 187

13,000 تومــان

زبان تخصصی حسابداری -جلد 1

گروه مولفان | حمیدرضا غلام نیا روشن
ناشر: نور علم
تعداد صفحات: 142

10,000 تومــان

گام به گام با اقتصادسنجی

گروه مولفان | رضا محسنی| اکرم چرم گر
ناشر: نور علم
تعداد صفحات: 164

10,000 تومــان

اقتصاد خرد پیشرفته -جلد 1

گروه مولفان | عباس معمارنژاد| مسعود باغستانی میبدی| جمشید پژویان
ناشر: نور علم
تعداد صفحات: 430

24,000 تومــان

تحلیل پویایی های اقتصاد خرد و کلان

گروه مولفان | رونالد شون| مختار قادری
ناشر: نور علم
تعداد صفحات: 376

25,000 تومــان

اقتصادسنجی کاربردی داده های تابلویی و تابلویی فضایی

گروه مولفان | امینه شیبایی| پرویز محمدزاده| حسین اصغرپور
ناشر: نور علم
تعداد صفحات: 148

12,000 تومــان

مقدمه ای بر رشد اقتصادی مدرن1

گروه مولفان | دارون عاصم اوغلو| سیدعبدالمجید جلایی| ملیحه واعظی زاده
ناشر: نور علم
تعداد صفحات: 586

30,000 تومــان

سرمایه اجتماعی در ایران وضعیت، چالش ها و راهبردها

گروه مولفان | سلیمان پاک سرشت
ناشر: نور علم
تعداد صفحات: 138

10,000 تومــان

اقتصاد و توسعه روستایی

گروه مولفان | محمدحسین کریم
ناشر: نور علم
تعداد صفحات: 414

20,000 تومــان

بیمه کشاورزی

گروه مولفان | فاطمه ایرانی کرمانی| مریم ضیاء آبادی| سیما شافعی
ناشر: نور علم
تعداد صفحات: 180

15,000 تومــان