حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مهندسی ایمنی و ترافیک

گروه مولفان | محمودرضا کی منش| کامران رحیم اف| علی نصراله تبار
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 276

28,000 تومــان

چک لیست ساختمان

گروه مولفان | سیامک الهی فر| حامد خانجانی
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 176

15,000 تومــان

تشریح کامل سوالات آزمون های کارشناسی رسمی «رشته امور ثبتی»

گروه مولفان | محمد عظیمی آقداش
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 296

39,000 تومــان

تشریح کامل سوالات آزمون های کارشناسی رسمی رشته امور بانکی

گروه مولفان | محسن حسنی| حمید مکان طلب
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 137

18,000 تومــان

دستیار مهندسان مجری و ناظر -جلد 1

گروه مولفان | علیرضا صمیمی| محمدرضا اسکندری
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 230

17,000 تومــان

راهنمای کاربردی و اجرایی آرماتوربندی

گروه مولفان | علیرضا صمیمی
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 160

12,000 تومــان

مهندسی راه آهن

گروه مولفان | محمودرضا کی منش| الهه قاسمی صالح آبادی
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 130

9,000 تومــان

آموزش کاربردی مدل سازی هیدرولوژیکی حوضه آبریز در HEC-HMS و HEC-GeoHMS

گروه مولفان | فرشته مدرسی| شهاب عراقی نژاد
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 304

25,000 تومــان

مبحث ماشین آلات و تولید

گروه مولفان | محمد حق مدد میلانی
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 403

45,000 تومــان

جزییات اجرایی ساختمان

گروه مولفان | مهدی دریانی| حسن نوبهار
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 232

31,000 تومــان

لوله کشی گاز طبیعی -جلد 2

گروه مولفان | رامین قاسمی اصل
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 35

14,000 تومــان

معماری طراحی

گروه مولفان | مهدی بیات
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 222

30,000 تومــان