حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

گفتن واقعیت به صاحبان قدرت

گروه مولفان | علی میرزائی
ناشر: نگاره آفتاب
تعداد صفحات: 496

32,000 تومــان

یادداشت های پکن

گروه مولفان | محمد دهقانی
ناشر: نگاره آفتاب
تعداد صفحات: 184

16,000 تومــان

یاد گذشته و اندیشه آینده در تاریخ ایران و صنعت نفت ایران

گروه مولفان | محمد علی موحد| علی میرزائی
ناشر: نگاره آفتاب
تعداد صفحات: 250

20,000 تومــان

منتسکیو

گروه مولفان | آیزایا برلین| نادر انتخابی
ناشر: نگاره آفتاب
تعداد صفحات: 96

6,500 تومــان

روشنایی ها و سایه ها

گروه مولفان | علی میرزائی
ناشر: نگاره آفتاب
تعداد صفحات: 420

30,000 تومــان

ناسیونالیسم و تجدد در ایران و ترکیه

گروه مولفان | نادر انتخابی
ناشر: نگاره آفتاب
تعداد صفحات: 312

20,000 تومــان

ظهور و سقوط سپهبد حاج علی رزم آرا و چند مقاله دیگر

گروه مولفان | علی میرزائی
ناشر: نگاره آفتاب
تعداد صفحات: 506

24,000 تومــان

دموکراسی و اقتصاد

گروه مولفان | علی میرزائی
ناشر: نگاره آفتاب
تعداد صفحات: 286

10,000 تومــان

فرهنگ، مردم سالاری، توسعه

گروه مولفان | علی میرزائی
ناشر: نگاره آفتاب
تعداد صفحات: 518

20,000 تومــان

پازولینی از زبان پازولینی

گروه مولفان | پیر پائولو پازولینی| جان هالیدی| علی امینی نجفی
ناشر: نگاره آفتاب
تعداد صفحات: 248

13,000 تومــان

مارکسیسم و نقد ادبی

گروه مولفان | علی میرزائی
ناشر: نگاره آفتاب
تعداد صفحات: 276

20,000 تومــان

  • 1