حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

کاملترین مرجع کاربردی تحلیل سیستم های قدرت در ETAP

گروه مولفان | سعید احمدیان
ناشر: نگارنده دانش
تعداد صفحات: 664

30,000 تومــان

کاملترین مرجع کاربردی طراحی سازه های بتنی با نرم افزار ETABS 2013 و SAFE 712

گروه مولفان | رضا سلطان آبادی| احمدرضا جعفری
ناشر: نگارنده دانش
تعداد صفحات: 996

45,000 تومــان

کاملترین مرجع کاربردی ABAQUS

گروه مولفان | سهیل سروش نیا| نیما بهشتیان
ناشر: نگارنده دانش
تعداد صفحات: 768

48,000 تومــان

آمار و داده پردازی در علوم اجتماعی

گروه مولفان | امیرتیمور پاینده نجف آبادی| مریم امیدی نجف آبادی
ناشر: نگارنده دانش
تعداد صفحات: 256

5,500 تومــان

مجموعه پروژه های کاربردی AVR با محوریت codeVision

گروه مولفان | هدیه ملک زاده
ناشر: نگارنده دانش
تعداد صفحات: 224

10,000 تومــان

کامل ترین مرجع کاربردی ABAQUS

گروه مولفان | سهیل سروش نیا| نادر فنائی
ناشر: نگارنده دانش
تعداد صفحات: 528

35,000 تومــان

متغیرهای مختلط و کاربردهای آنها

گروه مولفان | جیمزوارد براون| روئل ونس چرچیل| علی اکبر عالم زاده
ناشر: نگارنده دانش
تعداد صفحات: 440

18,000 تومــان

کاملترین مرجع کاربردی شبکه صنعتی Profibus

گروه مولفان | سعید اسفندیارپور بروجنی| محمد رضا ماهر
ناشر: نگارنده دانش
تعداد صفحات: 418

27,000 تومــان

کامل ترین مرجع کاربردی طراحی سازه با SAP 2000

گروه مولفان | محمد افضلی| سهیل سروش نیا
ناشر: نگارنده دانش
تعداد صفحات: 660

45,000 تومــان

افزودنی های شیمیایی بتن

گروه مولفان | علی حیدری| داوود توکلی
ناشر: نگارنده دانش
تعداد صفحات: 192

10,000 تومــان

کاملترین مرجع کاربردی PLC S7 SIEMENS

گروه مولفان | محمد رضا ماهر| احمد فرجی
ناشر: نگارنده دانش
تعداد صفحات: 656

33,000 تومــان

کاملترین مرجع کاربردی شبکه صنعتی Profibus -جلد 2

گروه مولفان | سعید اسفندیارپور بروجنی| محمد رضا ماهر
ناشر: نگارنده دانش
تعداد صفحات: 882

22,000 تومــان