حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تئوری هارمونی و فرم در موزیک جز

گروه مولفان | مارک لوین| شهاب طالقانی
ناشر: نقش جهان
تعداد صفحات: 683

59,000 تومــان

اندر باب ایران شناسی

گروه مولفان | هاشم بناپور
ناشر: نقش جهان
تعداد صفحات: 226

14,000 تومــان

نقد عقل اجتماعی

گروه مولفان | عباس محمدی اصل
ناشر: نقش جهان
تعداد صفحات: 128

7,500 تومــان

عقلانیت روش علمی

گروه مولفان | عباس محمدی اصل
ناشر: نقش جهان
تعداد صفحات: 128

7,500 تومــان

هیدگر و گشایش راه تفکر آینده

گروه مولفان | رضا داوری اردکانی
ناشر: نقش جهان
تعداد صفحات: 136

8,000 تومــان

اصول فکر انسانی

گروه مولفان | سید یونس ادیانی
ناشر: نقش جهان
تعداد صفحات: 796

45,000 تومــان

مبانی فلسفی نقد و نظر در هنر

گروه مولفان | محمد ضمیران
ناشر: نقش جهان
تعداد صفحات: 524

30,000 تومــان

نگاهی به فلسفه روشنگری و بازتاب آن در هنر

گروه مولفان | محمد ضیمران
ناشر: نقش جهان
تعداد صفحات: 360

20,000 تومــان

تاریخ تحلیلی فلسفه غرب

گروه مولفان | آنتونی پایک کاوندیش| دانیل جان اوکانر| خشایار دیهیمی
ناشر: نقش جهان
تعداد صفحات: 701

40,000 تومــان

مدرنیته و مدرنیسم

گروه مولفان | حسینعلی نوذری
ناشر: نقش جهان
تعداد صفحات: 558

21,000 تومــان

تاریخی گرایی و شناخت

گروه مولفان | رابرت د آمیکو| ابوالفضل رجبی
ناشر: نقش جهان
تعداد صفحات: 254

12,000 تومــان

درآمدی بر جامعه شناسی ادبیات

گروه مولفان | محمدجعفر پوینده| لوسین گولدمان
ناشر: نقش جهان
تعداد صفحات: 547

24,000 تومــان