حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

می خواستم چیزی بهت بگم

گروه مولفان | آلیس مانرو| نیایش عبدالکریمی| بیژن عبدالکریمی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 311

20,000 تومــان

زندگی در شکاف صخره ها

گروه مولفان | سیما عبادی| بیژن عبدالکریمی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 114

6,800 تومــان

آنچه باید نوشته می شد

گروه مولفان | المیرا قائمی| بیژن عبدالکریمی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 166

10,000 تومــان

سرمایه در قرن بیست و یکم

گروه مولفان | توما پیکتی| آرتور گلدهمر| اصلان قودجانی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 722

50,000 تومــان

هایدگر در افق تاریخی ما

گروه مولفان | بیژن عبدالکریمی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 320

20,000 تومــان

نوشته های اساسی شریعتی

گروه مولفان | علی شریعتی| بیژن عبدالکریمی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 624

25,000 تومــان

نسبت میان حقیقت و زیبایی با نگاهی به هرمنوتیک فلسفی گادامر

گروه مولفان | عبدالله امینی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 584

45,000 تومــان

شریعتی و هایدگر

گروه مولفان | سید جواد میری
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 132

9,000 تومــان

وهابیت و خشونت گرایی اسلامی از منظر جامعه شناختی

گروه مولفان | سید جواد میری
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 121

10,000 تومــان

  • 1