حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

فیلم های جان کاساوتیس

گروه مولفان | ریموند کارنی| سام شاو| لاری شاو| رضا خلیلی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 415

45,000تومــان

اشتراوس و افلاطون

گروه مولفان | ناصر تاجیک
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 176

15,000تومــان

ملک سلطانی و نگین سلیمانی

گروه مولفان | امیر دبیری مهر
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 221

20,000تومــان

مونیسم یا پلورالیسم

گروه مولفان | بیژن عبدالکریمی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 167

15,000تومــان

روند عشق

گروه مولفان | آلیس مانرو| نیایش عبدالکریمی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 316

25,000تومــان

نظریه ای در باب دین و شادی

گروه مولفان | حسن محدثی| الهام قربانی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 247

20,000تومــان

روز سارا

گروه مولفان | مهدیه سادات کسایی زاده
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 268

23,000تومــان

اسلام انتقادی و سلفی های جهادی

گروه مولفان | فرامرز میرزازاده احمدبیگلو
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 301

22,000تومــان

من بهشت را دیده ام

گروه مولفان | امیرحسین ذکرگو| زهرا زواریان
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 379

35,000تومــان

آب-بابا ... افلاطون

گروه مولفان | جان اسمیت| سیدمجید کمالی| سیده هاجر هاشم زاده بجندی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 316

25,000 تومــان

دختری از تبار ما

گروه مولفان | کامران شهبازی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 134

15,000تومــان

روشنفکری دینی و هرمنوتیک متن مقدس

گروه مولفان | فرامرز معتمد دزفولی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 182

15,000تومــان