حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

می خواستم چیزی بهت بگم

گروه مولفان | آلیس مانرو| نیایش عبدالکریمی| بیژن عبدالکریمی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 311

20,000 تومــان

داعش

گروه مولفان | مایکل وایس| حسن حسن| علی پیرحیاتی| ثریا احمدی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 304

25,000 تومــان

ما و جهان نیچه ای

گروه مولفان | بیژن عبدالکریمی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 280

25,000 تومــان

گاه خرد در گفتگو با دکتر رضا داوری اردکانی

گروه مولفان | رضا داوری اردکانی| حسین کلباسی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 278

25,000 تومــان

زندگی در شکاف صخره ها

گروه مولفان | سیما عبادی| بیژن عبدالکریمی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 114

6,800 تومــان

آنچه باید نوشته می شد

گروه مولفان | المیرا قائمی| بیژن عبدالکریمی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 166

10,000 تومــان

بلا تار، زمان بعد

گروه مولفان | ژاک رانسیر| رضا خلیلی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 178

15,000 تومــان

سرمایه در قرن بیست و یکم

گروه مولفان | توما پیکتی| آرتور گلدهمر| اصلان قودجانی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 722

50,000 تومــان

هایدگر در افق تاریخی ما

گروه مولفان | بیژن عبدالکریمی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 320

20,000 تومــان

نوشته های اساسی شریعتی

گروه مولفان | علی شریعتی| بیژن عبدالکریمی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 624

25,000 تومــان

نسبت میان حقیقت و زیبایی با نگاهی به هرمنوتیک فلسفی گادامر

گروه مولفان | عبدالله امینی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 584

45,000 تومــان

شریعتی و هایدگر

گروه مولفان | سید جواد میری
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 132

9,000 تومــان