حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

می خواستم چیزی بهت بگم

گروه مولفان | آلیس مانرو| نیایش عبدالکریمی| بیژن عبدالکریمی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 311

20,000تومــان

اکنون و آینده ما

گروه مولفان | رضا داوری اردکانی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 309

28,000تومــان

داعش

گروه مولفان | مایکل وایس| حسن حسن| علی پیرحیاتی| ثریا احمدی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 304

25,000تومــان

ما و جهان نیچه ای

گروه مولفان | بیژن عبدالکریمی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 280

25,000تومــان

رگه های عجیب و غریب

گروه مولفان | آلیس مانرو| نیایش عبدالکریمی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 374

33,000تومــان

زبان دین

گروه مولفان | شهاب شهیدی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 221

20,000تومــان

خرده حیوانی

گروه مولفان | سینا مشایخی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 182

16,500تومــان

مدیریت توحش

گروه مولفان | ابوبکر ناجی| آزاده گریوانی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 291

26,000تومــان

درآمدی بر فلسفه ریاضی معاصر

گروه مولفان | مارک کولیوان| کامران شهبازی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 364

32,000تومــان

گاه خرد در گفتگو با دکتر رضا داوری اردکانی

گروه مولفان | رضا داوری اردکانی| حسین کلباسی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 278

25,000تومــان

ایران در روزگاران پیش از اسلام

گروه مولفان | روزبه یوسفی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 642

140,000تومــان

ایران در روزگاران پیش از اسلام

گروه مولفان | روزبه یوسفی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 714

75,000تومــان