حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

اوج و افول مدرنیسم

گروه مولفان | علیرضا سمیع آذر
ناشر: نظر
تعداد صفحات: 233

64,000 تومــان

گزارش یک زندگی

گروه مولفان | نصرالله کسرائیان| سهراب مهدوی
ناشر: نظر
تعداد صفحات: 348

160,000 تومــان

مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبش های هنری قرن بیستم

گروه مولفان | ادوارد لوسی-اسمیت| علیرضا سمیع آذر
ناشر: نظر
تعداد صفحات: 295

28,000 تومــان

مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبش های هنری قرن بیستم

گروه مولفان | ادوارد لوسی-اسمیت| علیرضا سمیع آذر
ناشر: نظر
تعداد صفحات: 123

14,000 تومــان

شاهزاده کوچک

گروه مولفان | آنتوان دو سنت اگزوپری| هرمز ریاحی
ناشر: نظر
تعداد صفحات: 100

6,000 تومــان

فرهنگ مصور طراحی گرافیک

گروه مولفان | گوین امبروز| پل هریس| لادن رضایی
ناشر: نظر
تعداد صفحات: 296

17,500 تومــان

رایول تابورن

گروه مولفان | ژان ژاک سامپه| رویا خوئی
ناشر: نظر
تعداد صفحات: 104

5,300 تومــان

هراس های بزرگ

گروه مولفان | ژان ژاک سامپه| فاطمه‮‮ کاوندی
ناشر: نظر
تعداد صفحات: 110

6,000 تومــان

مارتین پبل

گروه مولفان | ژان ژاک سامپه| فاطمه‮‮ کاوندی
ناشر: نظر
تعداد صفحات: 124

7,500 تومــان

موسیو لامبر

گروه مولفان | ژان ژاک سامپه| فاطمه‮‮ کاوندی
ناشر: نظر
تعداد صفحات: 56

2,300 تومــان

کینز

گروه مولفان | پیتر پیو| کریس گارات| علی معصومی
ناشر: نظر
تعداد صفحات: 184

4,500 تومــان

پیام های جورواجور

گروه مولفان | ژان ژاک سامپه| فاطمه‮‮ کاوندی
ناشر: نظر
تعداد صفحات: 88

2,500 تومــان