حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

بیست قطعه پیشرفته پیانو

گروه مولفان | علیرضا شهیدی
ناشر: نصر قلم
تعداد صفحات: 50

10,000 تومــان

خودت برند باش بیشتر از خواسته ات باش

گروه مولفان | دیوید مک نلی| کارل دی. اسپیک| احمد روستا| مهدی رفتاری
ناشر: نصر قلم
تعداد صفحات: 122

15,000 تومــان

اصول برنامه ریزی و مدیریت برند

گروه مولفان | شهریار عزیزی
ناشر: نصر قلم
تعداد صفحات: 310

30,000 تومــان

کاربرد بازاریابی عصب پایه

گروه مولفان | پاتریک جورجز| مایکل باداک| احمد روستا| آمنه سلطانی
ناشر: نصر قلم
تعداد صفحات: 267

30,000 تومــان

شراکت استراتژیک

گروه مولفان | لوک باردین| رافائل باردین| گیوم باردین| احمد روستا| مرجان عباسی
ناشر: نصر قلم
تعداد صفحات: 340

28,000 تومــان

شبکه سازی در کسب و کار

گروه مولفان | ویل کینتیش| احمد روستا
ناشر: نصر قلم
تعداد صفحات: 202

17,000 تومــان

بازاریابی مشتری محور

گروه مولفان | نیل ریچاردسون| جان جیمز| نیل کلی| احمد روستا| مرضیه آقالر
ناشر: نصر قلم
تعداد صفحات: 396

32,000 تومــان

برنامه ریزی بازاریابی

گروه مولفان | اریک دیویس| احمد روستا| مصطفی صفیاری
ناشر: نصر قلم
تعداد صفحات: 274

23,000 تومــان

چابکی در کسب و کار

گروه مولفان | مایکل اچ هوگس| احمد روستا| مریم رحمانی
ناشر: نصر قلم
تعداد صفحات: 125

12,700 تومــان

روش های ورود به بازارهای بین المللی

گروه مولفان | محمدرضا کریمی علویجه| ابوالقاسم ابراهیمی| سید مسلم علوی
ناشر: نصر قلم
تعداد صفحات: 217

17,000 تومــان

عوامل اساسی موفقیت

گروه مولفان | پاتریک جورجز| احمد روستا| نسرین بخشی نیک
ناشر: نصر قلم
تعداد صفحات: 125

14,500 تومــان

مدیریت موفق زمان در یک هفته

گروه مولفان | رابرت اشتن| احمد روستا| فائزه نعمتی
ناشر: نصر قلم
تعداد صفحات: 127

15,000 تومــان