حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

کارنامه ی تلخکان

گروه مولفان | شیوا مسعودی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 404

30,000 تومــان

کودتا

گروه مولفان | یرواند آبراهامیان| محمد ابراهیم فتاحی ولی لایی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 328

18,000 تومــان

اندیشه های نو در رمان نویسی

گروه مولفان | باربارا شوپ
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 447

32,000 تومــان

خواب در فنجان خالی

گروه مولفان | نغمه ثمینی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 118

9,600 تومــان

درآمدی بر فلسفه تاریخ

گروه مولفان | مایکل استنفورد| احمد گل محمدی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 464

28,000 تومــان

انسان و ادیان

گروه مولفان | میشل مالرب| مهران توکلی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 504

28,000 تومــان

تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم -جلد 2

گروه مولفان | حسین بشیریه
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 328

18,000 تومــان

لطیفه ی پس از شام

گروه مولفان | کریل چرچیل
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 141

10,000 تومــان

متن هایی برای هیچ

گروه مولفان | ساموئل بکت| علیرضا طاهری عراقی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 84

6,000 تومــان

قومیت و قوم گرایی در ایران

گروه مولفان | حمید احمدی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 447

25,000 تومــان

اقتصادسنجی داده های خرد و ارزیابی سیاست

گروه مولفان | غلامرضا کشاورز
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 492

36,000 تومــان

منشا آگاهی در فروپاشی ذهن دوساحتی

گروه مولفان | جولیان جینز| سعید همایونی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 496

28,000 تومــان