حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

همه ی کودکان می توانند یاد بگیرند

گروه مولفان | مریم تاجی| احمد عابدی
ناشر: نشر نوشته
تعداد صفحات: 288

15,000 تومــان

مدیریت مبتنی بر تفکر شطرنجی

گروه مولفان | مسعود انصاری مهر| زهره کریمی
ناشر: نشر نوشته
تعداد صفحات: 128

7,000 تومــان

رویکردهای آموزشی و درمانی کودکان دارای اتیسم

گروه مولفان | افروسینی کالیوا| علی اکبر ابراهیمی
ناشر: نشر نوشته
تعداد صفحات: 200

10,000 تومــان

فرزندخواندگی

گروه مولفان | فران آیزنمن| علی اکبر ابراهیمی
ناشر: نشر نوشته
تعداد صفحات: 160

8,000 تومــان

صد سوال والدین در مورد اعتیاد

گروه مولفان | علی اکبر ابراهیمی
ناشر: نشر نوشته
تعداد صفحات: 110

5,000 تومــان

پرورش هوش، نقش مدارس و فرهنگ

گروه مولفان | ریچارد ای نیزبت| علی اکبر ابراهیمی| احمد عابدی
ناشر: نشر نوشته
تعداد صفحات: 192

10,000 تومــان

کودکان تیزهوش و بااستعداد راهنمای والدین

گروه مولفان | سارا آقابابایی| احمد عابدی
ناشر: نشر نوشته
تعداد صفحات: 103

6,000 تومــان

تاب آوری در کودکان: ویژه مشاوران و مربیان

گروه مولفان | نیره آرین فر| مریم کتانی| احمد عابدی
ناشر: نشر نوشته
تعداد صفحات: 80

4,000 تومــان

تاب آوری در کودکان: ویژه مادران

گروه مولفان | نیره آرین فر| مریم کتانی| احمد عابدی
ناشر: نشر نوشته
تعداد صفحات: 48

2,500 تومــان

تاب آوری در کودکان: ویژه متخصصان

گروه مولفان | نیره آرین فر| مریم کتانی| احمد عابدی
ناشر: نشر نوشته
تعداد صفحات: 152

7,500 تومــان

یاری رسانی به یادگیری دانش آموزان

گروه مولفان | حسین فرخ مهر
ناشر: نشر نوشته
تعداد صفحات: 160

8,000 تومــان

آماده سازی کودکان برای ورود به پیش دبستان و دبستان

گروه مولفان | کارن کوئین| احمد عابدی| مائده حسام
ناشر: نشر نوشته
تعداد صفحات: 350

15,000 تومــان