حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

فرضیه کمونیسم

گروه مولفان | آلن بدیو| صالح نجفی| مراد فرهادپور
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 194

22,500تومــان

هفت درس مارسل پروست

گروه مولفان | لورانس گرنیه| اصغر نوری
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 160

19,500تومــان

ترز

گروه مولفان | آلن کاوالیه| شیرین شیبان
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 106

17,800تومــان

پیام آور ستارگان

گروه مولفان | گالیله ئو گالیله| امیرحسن موسوی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 150

18,500تومــان

سه رساله ی پیشانقدی

گروه مولفان | ایمانوئل کانت| حسن افشار
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 295

35,900تومــان

گودل، اشر، باخ

گروه مولفان | داگلاس آر هافستدر| مرتضی خزانه داری| سروش ثابت| عبدالرضا خزانه داری
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 1060

139,000 تومــان

نظریه ای در باب اقتباس

گروه مولفان | لیندا هاچن| مهسا خداکرمی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 296

32,500تومــان

قاموس خزران

گروه مولفان | میلوراد پاویچ| کورش نوروزی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 256

28,900 تومــان

محاوره ای در هویت شخصی و جاودانگی

گروه مولفان | جان پری| کاوه لاجوردی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 66

13,500تومــان

پیدایش ناسیونالیسم ایرانی

گروه مولفان | رضا ضیاءابراهیمی| حسن افشار
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 358

38,500تومــان

تراژدی در هارلم

گروه مولفان | اوهنری| بنت آلفرد سرف| ون هنری کارتمل| محمد رضا بهاری
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 240

25,900 تومــان

دن کامیلو و جوانان سرکش

گروه مولفان | جووانی گوارسکی| مرجان رضائی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 200

22,500 تومــان