حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نبرد پرل هاربر

گروه مولفان | جان تولند| پرویز شهدی
ناشر: نسل آفتاب
تعداد صفحات: 599

36,000 تومــان

جن

گروه مولفان | آلن روب-گریه| پرویز شهدی
ناشر: نسل آفتاب
تعداد صفحات: 138

12,000 تومــان

استالینگراد

گروه مولفان | آنتونی بیور| پرویز شهدی
ناشر: نسل آفتاب
تعداد صفحات: 562

35,000 تومــان

مسائل جامعه شناسی

گروه مولفان | پیر بوردیو
ناشر: نسل آفتاب
تعداد صفحات: 322

23,000 تومــان

عصرانه به صرف داستان

گروه مولفان | حسین شکرریز
ناشر: نسل آفتاب
تعداد صفحات: 176

12,000 تومــان

تکامل فرهنگ

گروه مولفان | لسلی وایت
ناشر: نسل آفتاب
تعداد صفحات: 688

32,000 تومــان

دانش اسلامی

گروه مولفان | محمد ارکون
ناشر: نسل آفتاب
تعداد صفحات: 348

22,000 تومــان

سرگذشت آرتور گوردن پیم

گروه مولفان | ادگار آلن پو
ناشر: نسل آفتاب
تعداد صفحات: 272

12,500 تومــان

روابط بین الملل

گروه مولفان | ماکس گونل| وحید کوثری| محمد کاظم لطفی
ناشر: نسل آفتاب
تعداد صفحات: 371

14,000 تومــان

انسان شناسی مدرن در ایران معاصر

گروه مولفان | نعمت الله فاضلی
ناشر: نسل آفتاب
تعداد صفحات: 280

14,000 تومــان

پاک کن ها

گروه مولفان | آلن روب-گریه
ناشر: نسل آفتاب
تعداد صفحات: 344

20,000 تومــان

ابن رشد

گروه مولفان | محمد عابد جابری
ناشر: نسل آفتاب
تعداد صفحات: 312

15,000 تومــان