حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

زوال اندیشه سیاسی در ایران

گروه مولفان | سید جواد طباطبایی
ناشر: مینوی خرد
تعداد صفحات: 605

60,000تومــان

روشنفکری: آگاهی کاذب و ایدئولوژی

گروه مولفان | هومن قاسمی
ناشر: مینوی خرد
تعداد صفحات: 423

42,000 تومــان

در جست و جوی خرد و آزادی

گروه مولفان | عزت الله فولادوند
ناشر: مینوی خرد
تعداد صفحات: 615

50,000 تومــان

تاریخ اندیشه سیاسی در ایران

گروه مولفان | سید جواد طباطبایی
ناشر: مینوی خرد
تعداد صفحات: 420

40,000 تومــان

تاملی درباره ایران -جلد 1

گروه مولفان | سید جواد طباطبایی
ناشر: مینوی خرد
تعداد صفحات: 630

57,000 تومــان

تولد اروپا

گروه مولفان | ژاک لوگوف| احد علیقلیان
ناشر: مینوی خرد
تعداد صفحات: 348

27,000 تومــان

تاملی درباره ایران -جلد 2

گروه مولفان | سید جواد طباطبایی
ناشر: مینوی خرد
تعداد صفحات: 696

60,000 تومــان

مفاهیم بنیادی تاریخ هنر

گروه مولفان | رابرت اس. نلسون| ریچارد شیف| مهران مهاجر| محمد نبوی
ناشر: مینوی خرد
تعداد صفحات: 383

32,000 تومــان

درآمدی بر روش شناسی هنر

گروه مولفان | لوری اشنایدر آدامز| شهریار وقفی پور
ناشر: مینوی خرد
تعداد صفحات: 288

24,000تومــان

تاریخ فلسفه اسلامی

گروه مولفان | هانری کوربن| سید جواد طباطبایی
ناشر: مینوی خرد
تعداد صفحات: 258

40,000 تومــان

تاملی در ترجمه متن های اندیشه سیاسی جدید مورد شهریار ماکیاولی

گروه مولفان | سید جواد طباطبایی
ناشر: مینوی خرد
تعداد صفحات: 248

18,500 تومــان

سیاه تر از شب

گروه مولفان | جیمز نیرمور| محمدجواد مظفریان
ناشر: مینوی خرد
تعداد صفحات: 484

34,000 تومــان