حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

قانون مجازات اسلامی

گروه مولفان | بخش تنقیح قوانین و مقررات بنیاد حقوقی میزان
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 352

9,000 تومــان

قانون مدنی

گروه مولفان | بخش تنقیح قوانین و مقررات بنیاد حقوقی میزان
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 272

9,000 تومــان

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

گروه مولفان | بخش تنقیح قوانین و مقررات بنیاد حقوقی میزان
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 144

5,000 تومــان

مجموعه مقالات همایش کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

گروه مولفان | انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 432

27,000 تومــان

قانون آیین دادرسی مدنی

گروه مولفان | بخش تنقیح قوانین و مقررات بنیاد حقوقی میزان
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 160

5,000 تومــان

قانون آیین دادرسی کیفری 1392

گروه مولفان | بخش تنقیح قوانین و مقررات بنیاد حقوقی میزان
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 272

9,000 تومــان

قانون امور حسبی

گروه مولفان | بخش تنقیح قوانین و مقررات بنیاد حقوقی میزان
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 96

4,000 تومــان

قانون حمایت خانواده

گروه مولفان | بخش تنقیح قوانین و مقررات بنیاد حقوقی میزان
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 96

4,000 تومــان

قانون تجارت

گروه مولفان | بخش تنقیح قوانین و مقررات بنیاد حقوقی میزان
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 304

10,000 تومــان

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

گروه مولفان | بخش تنقیح قوانین و مقررات بنیاد حقوقی میزان
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 96

5,000 تومــان

دانشنامه بزه دیده شناسی و پیشگیری از جرم -جلد 1

گروه مولفان | مرکز تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 846

80,000 تومــان

دانشنامه بزه دیده شناسی و پیشگیری از جرم -جلد 2

گروه مولفان | مرکز تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 847

80,000 تومــان