حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

بهسازی عملکرد کارکنان دولتی

گروه مولفان | استوارت لیف| ناصر میرسپاسی| سمیه قجری
ناشر: میر
تعداد صفحات: None

8,000 تومــان

مدیریت عملکرد در بخش دولتی

گروه مولفان | ووتر وان دورن| خرت بوکرت| جان هالیگن| ناصر میرسپاسی| علاء الدین رفیع زاده| کامل داودی
ناشر: میر
تعداد صفحات: 214

9,000 تومــان

مدیریت سازمان های محلی و شهرداری ها

گروه مولفان | محمد شکیبا مقدم
ناشر: میر
تعداد صفحات: 310

12,000 تومــان

هوش فرهنگی

گروه مولفان | دیوید کلینتون توماس| کر اینکسن| ناصر میرسپاسی| احمد ودادی| اعظم دشتی
ناشر: میر
تعداد صفحات: None

7,700 تومــان

مدیریت تعاونی ها برای دانشجویان رشته مدیریت دولتی

گروه مولفان | محمد شکیبا مقدم
ناشر: میر
تعداد صفحات: 264

9,000 تومــان

مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار

گروه مولفان | ناصر میرسپاسی
ناشر: میر
تعداد صفحات: None

30,000 تومــان

حقوق اداری برای دانشجویان رشته مدیریت دولتی

گروه مولفان | محمد شکیبا مقدم
ناشر: میر
تعداد صفحات: 240

3,300 تومــان

  • 1