حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

دیداری دوباره با تاریخ

گروه مولفان | محمد حسنین هیکل| احسان موسوی خلخالی
ناشر: میترا
تعداد صفحات: 458

23,500تومــان

ماهیت شناسی مینیمالیسم و بررسی داستان های مینیمال فارسی از آغاز تا امروز

گروه مولفان | مهدی خادمی کولایی| رحمت رحیمی ابوخیلی| محسن اصغری تاری
ناشر: میترا
تعداد صفحات: 320

14,500 تومــان

حقیقه الحدیقه

گروه مولفان | مجدود بن آدم سنایی| حمیرا زمردی
ناشر: میترا
تعداد صفحات: 272

14,500تومــان

انیس العشاق

گروه مولفان | حسن بن محمد رامی| عباس اقبال آشتیانی
ناشر: میترا
تعداد صفحات: 92

4,500 تومــان

فرهنگ موجودات خیالی

گروه مولفان | خورخه لوئیس بورخس| مهران کندری
ناشر: میترا
تعداد صفحات: 180

8,500تومــان

تاریخ سری بهادران فرس قدیم

گروه مولفان | سیروس شمیسا
ناشر: میترا
تعداد صفحات: 176

8,000 تومــان

ماه در پرونده

گروه مولفان | سیروس شمیسا
ناشر: میترا
تعداد صفحات: 360

16,500تومــان

آینه و سه داستان دیگر

گروه مولفان | سیروس شمیسا
ناشر: میترا
تعداد صفحات: 128

6,000تومــان

اسطوره خدایان اینکا

گروه مولفان | مهران کندری
ناشر: میترا
تعداد صفحات: 136

6,000 تومــان

سیروس در اعماق

گروه مولفان | سیروس شمیسا
ناشر: میترا
تعداد صفحات: 200

9,000تومــان

اخبار باغ های بزرگ

گروه مولفان | سیروس شمیسا
ناشر: میترا
تعداد صفحات: 240

6,500تومــان

سبک شناسی نثر

گروه مولفان | سیروس شمیسا
ناشر: میترا
تعداد صفحات: 408

22,500تومــان