حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

گردشگری موسیقی

گروه مولفان | بهنام افتخاریان
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 196

14,500 تومــان

Professional texts for students in hospitality management

گروه مولفان | مریم محمدجعفر| گل صنم کمپانی
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 132

10,500 تومــان

پذیرایی و تشریفات در ضیافت های رسمی

گروه مولفان | محمدحنیفه بهرام پور| محسن عبداللهی
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 192

17,500 تومــان

مدیریت فرانت آفیس هتل -جلد 2

گروه مولفان | جیمز ا. باردی| علی اصغر رضایت
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 164

10,500 تومــان

مدیریت فرانت آفیس هتل -جلد 3

گروه مولفان | جیمز ا. باردی| علی اصغر رضایت
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 136

10,500 تومــان

مدیریت فرانت آفیس هتل -جلد 4

گروه مولفان | جیمز ا. باردی| علی اصغر رضایت
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 176

12,500 تومــان

مدیریت فرانت آفیس هتل -جلد 5

گروه مولفان | جیمز ا. باردی| علی اصغر رضایت
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 164

11,500 تومــان

درآمدی بر صنعت گردشگری

گروه مولفان | مرتضی بذرافشان
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 240

16,500 تومــان

تحلیل کمی در صنعت گردشگری

گروه مولفان | تادایوکی هارا| نیلوفر عباسپور| رسول محمد علی پور
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 296

19,500 تومــان

آداب، الگوهای رفتاری و اخلاق حرفه ای در صنعت گردشگری

گروه مولفان | جلال نصیریان
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 256

15,500 تومــان

مدیریت سیستم های تاسیساتی هتل

گروه مولفان | حمیدرضا برومند
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 204

16,500 تومــان

زبان انگلیسی تخصصی در صنعت میهمان نوازی

گروه مولفان | کوروش اسفندیار
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 216

14,000 تومــان