حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

تجزیه و تحلیل ریسک

گروه مولفان | یحیی زارع مهرجردی| احمد احمدی یزدی| علیرضا امیری اسفرجانی
ناشر: مهرجرد
تعداد صفحات: 232

12,000 تومــان

رهیافت حل مسایل تئوری جامع ماشین های الکتریکی

گروه مولفان | مصطفی صدیقی زاده| کسری لطیفی فرد| حسین فلاحی دهکی
ناشر: مهرجرد
تعداد صفحات: 158

12,000 تومــان

آموزش گام به گام فلش Adobe Flash CS5

گروه مولفان | الن فینکلستاین| گوردی لیت| مری لیت| امیرحسین رضائی
ناشر: مهرجرد
تعداد صفحات: 308

6,500 تومــان

اقتصاد مهندسی

گروه مولفان | یحیی زارع مهرجردی| علی نادی زاده
ناشر: مهرجرد
تعداد صفحات: 455

30,000 تومــان

معماری سرمایه های انسانی

گروه مولفان | سعید شهبازمرادی
ناشر: مهرجرد
تعداد صفحات: 345

15,000 تومــان

ارتباط سازمانی و شایعه

گروه مولفان | سعید جعفری نیا| جواد عطاران
ناشر: مهرجرد
تعداد صفحات: 265

12,000 تومــان

راهنمای نرم افزار ونسیم

گروه مولفان | یحیی زارع مهرجردی
ناشر: مهرجرد
تعداد صفحات: 152

12,000 تومــان

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی صنایع

گروه مولفان | یحیی زارع مهرجردی
ناشر: مهرجرد
تعداد صفحات: 210

13,000 تومــان

مدیریت زنجیره تامین در عصر جدید

گروه مولفان | یحیی زارع مهرجردی| میترا موبد
ناشر: مهرجرد
تعداد صفحات: 198

13,000 تومــان

مبانی الکترونیک صنعتی به کمک نرم افزار MATLAB

گروه مولفان | رندال آلن شفر| محمد منفرد| حمیدرضا مصطفی زاده
ناشر: مهرجرد
تعداد صفحات: 244

20,000 تومــان

مدارات کاربردی برق

گروه مولفان | محمد علی ابویی مهریزی
ناشر: مهرجرد
تعداد صفحات: 192

13,000 تومــان

هوش معنوی در کسب و کار

گروه مولفان | رامش حقیق
ناشر: مهرجرد
تعداد صفحات: 299

18,000 تومــان

  • 1