حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

زبان بدن راز موفقیت

گروه مولفان | دیوید لوئیس| جالینوس کرمی
ناشر: مهر جالینوس
تعداد صفحات: 336

22,000 تومــان

ارتباطات نوین تجاری -مجموعه 2 جلدی

گروه مولفان | جان تیل| کوتلند بووی| جالینوس کرمی
ناشر: مهر جالینوس
تعداد صفحات: 0

40,000 تومــان

یافتن قوای خود در دشواری ها

گروه مولفان | دیوید اس ویسکات| جالینوس کرمی
ناشر: مهر جالینوس
تعداد صفحات: 238

3,500 تومــان

ارتباط در تیم ها

گروه مولفان | جان تیل| کوتلند بووی| جالینوس کرمی
ناشر: مهر جالینوس
تعداد صفحات: 0

1,500 تومــان

ارتباط بین فرهنگی

گروه مولفان | جان تیل| کوتلند یودی| جالینوس کرمی
ناشر: مهر جالینوس
تعداد صفحات: 0

1,500 تومــان

موفقیت از طریق ارتباط موثر تجاری

گروه مولفان | جان تیل| جالینوس کرمی
ناشر: مهر جالینوس
تعداد صفحات: 0

1,500 تومــان

  • 1