حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مدیریت استراتژیک و مزیت رقابتی

گروه مولفان | جی بی بارنی| ویلیام اس هسترلی| وحید خاشعی| حامد دهقانان| عطاءاله هرندی
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
تعداد صفحات: 368

28,000 تومــان

اینکوترمز 2010

گروه مولفان | مسعود طارم سری
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
تعداد صفحات: 254

18,000 تومــان

کسب و کار الکترونیکی

گروه مولفان | سعید فتحی
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
تعداد صفحات: 252

3,000 تومــان

اصول اندازه گیری کارایی و بهره وری

گروه مولفان | علی امامی میبدی
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
تعداد صفحات: 275

2,500 تومــان

  • 1