حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

رهبری در سازمان

گروه مولفان | بهروز پورولی| اکرم نوری| میرسهیل حسینی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 324

22,500 تومــان

بررسی بحران های مالی جهان

گروه مولفان | ابوالفضل شهرآبادی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 238

15,000 تومــان

بازاریابی محتوای جهانی

گروه مولفان | پام دیدنر| کبری بخشی زاده برج| علیرضا روحپور خانقلی| حامد نصیری
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 282

18,000 تومــان

گروه های تمرکز

گروه مولفان | ریچارد ا. کروگر| مری آن کیسی| سیدعلی کوشازاده| علیرضا جابری
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 382

24,000 تومــان

اخلاق، ارزش ها و فرهنگ سازمانی (EVC)

گروه مولفان | آرین قلی پور| ندا محمداسماعیلی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 468

29,000 تومــان

تغییر برای متمایز شدن

گروه مولفان | دانیل مرل کیبل| حسین نوروزی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 229

16,000 تومــان

فروش تحول آفرین

گروه مولفان | فیلیپ کاتلر| ماریان دین خنا| والده مار پفورچ| صمد عالی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 202

13,000 تومــان

روش تحقیق کسب و کار

گروه مولفان | دونالد آر. کوپر| پاملا اس. شیندلر| حمیدرضا عزتی| محمدرحیم اسفیدانی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 588

35,000 تومــان

اقتصاد بین الملل -جلد 1

گروه مولفان | دنیس اپل یارد| آلفرد فیلد| استیون ال. کاب| عبداله رحیم لوی بنیس
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 619

33,000 تومــان

آغاز تجزیه و تحلیل سهام

گروه مولفان | مایکل سی. تامست| ریحانه نظام آبادی| علی محمدی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 358

22,000 تومــان

طراحی چرخه عمر محصول

گروه مولفان | یورگ نیمان| سرژ تیشکویچ| مینا اسعدی| امین اسداللهی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 243

17,000 تومــان

برندسازی مبتنی بر ضمیر ناخودآگاه

گروه مولفان | داگلاس ون پریت| امین اسداللهی| مینا لشگری
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 264

19,000 تومــان