حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ادب فرد به ز دولت اوست

گروه مولفان | لیلا جراحی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 280

20,000 تومــان

همیشه آنلاین

گروه مولفان | کریستوفر والمر| جفری پریکورت| امین اسداللهی| مهدی خیرآبادی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 223

14,000 تومــان

مدیریت منابع انسانی

گروه مولفان | ریموند ا. نو| الهام ابراهیمی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 592

38,000 تومــان

روان شناسی مصرف کننده

گروه مولفان | کلودیو وی. دیموفت| کرتیس پی. هاوتوت| ریچارد یالچ| کامبیز حیدرزاده| مرجان مهیمنی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 472

30,000 تومــان

مقدمه ای بر بازاریابی رسانه های اجتماعی

گروه مولفان | آلن چارلزورث| حسین نوروزی| رقیه تیمورفامیان| سعید محمدی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 252

17,000 تومــان

مدیریت فروش

گروه مولفان | تامس ان. اینگرام| حسین وظیفه دوست| مونا مشیری
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 532

40,000 تومــان

تحلیل سیاست های اقتصادی متضاد

گروه مولفان | محمود روزبهان
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 120

8,000 تومــان

اصول جامع برنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی -جلد 1

گروه مولفان | کنت ای. کلو| دونالد باک| امین اسداللهی| عادله شیرکوند
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 309

23,000 تومــان

اسرار کار

گروه مولفان | لاسلو باک| منصور شیرزاد| سیدمحمدحسین میرمجیدی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 437

29,000 تومــان

بازاریابی صنعتی با رویکرد سبز

گروه مولفان | فرشید نمامیان| راهبه الیاسی| حمیدرضا ایزدی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 324

25,000 تومــان

روش شناسی و روش تحقیق کمی، کیفی و ترکیبی

گروه مولفان | فرشید نمامیان| راهبه الیاسی| حمیدرضا ایزدی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 396

27,000 تومــان

اصول مذاکرات، مکاتبات و قراردادهای تجاری

گروه مولفان | حسین نوروزی| مهدی مهذبی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 574

40,000 تومــان