حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نظریه های سازمان و مدیریت

گروه مولفان | جفری آلن مایلز| حسن دانایی فرد
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 540

35,000 تومــان

مدیریت بین المللی استراتژیک

گروه مولفان | دیرک مورشت| هانا شرام-کلاین| یواخیم تسنتس| مهدی رسولی قهرودی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 504

33,000 تومــان

مدیریت

گروه مولفان | جان هندری| سهراب خلیلی شورینی| مرتضی خلیلی شورینی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 134

10,000 تومــان

مدل 34000 منابع انسانی

گروه مولفان | آرین قلی پور| ندا محمداسماعیلی| افشین دبیری
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 199

15,000 تومــان

رهبری در سازمان

گروه مولفان | بهروز پورولی| اکرم نوری| میرسهیل حسینی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 324

22,500 تومــان

بررسی بحران های مالی جهان

گروه مولفان | ابوالفضل شهرآبادی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 238

15,000 تومــان

بازاریابی محتوای جهانی

گروه مولفان | پام دیدنر| کبری بخشی زاده برج| علیرضا روحپور خانقلی| حامد نصیری
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 282

18,000 تومــان

گروه های تمرکز

گروه مولفان | ریچارد ا. کروگر| مری آن کیسی| سیدعلی کوشازاده| علیرضا جابری
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 382

24,000 تومــان

اخلاق، ارزش ها و فرهنگ سازمانی (EVC)

گروه مولفان | آرین قلی پور| ندا محمداسماعیلی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 468

29,000 تومــان

تغییر برای متمایز شدن

گروه مولفان | دانیل مرل کیبل| حسین نوروزی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 229

16,000 تومــان

فروش تحول آفرین

گروه مولفان | فیلیپ کاتلر| ماریان دین خنا| والده مار پفورچ| صمد عالی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 202

13,000 تومــان

شادی و نشاط در زندگی و محیط کار

گروه مولفان | حسن زارعی متین| زلفا حق گویان
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 174

9,000 تومــان