حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

چگونه نمایشنامه مدرن را بخوانیم

گروه مولفان | کنت پیکرنیگ| مریم کبیری
ناشر: موسسه فرهنگی هنری نوروز هنر
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

پنج نمایشنامه عروسکی

گروه مولفان | فدریکو گارسیا لورکا| نازنین نوذری| جواد ذوالفقاری
ناشر: موسسه فرهنگی هنری نوروز هنر
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

سنت شکن

گروه مولفان | ورونیکا راث| هدیه منصور کیایی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری نوروز هنر
تعداد صفحات: None

16,000 تومــان

شورشی

گروه مولفان | ورونیکا راث| هدیه منصور کیایی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری نوروز هنر
تعداد صفحات: None

18,000 تومــان

تئاتر مردم ستمدیده

گروه مولفان | اوگوستو بوآل| جواد ذوالفقاری| مریم قاسمی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری نوروز هنر
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

سرهنگ کسی ندارد برایش نامه بنویسد

گروه مولفان | گابریل گارسیا مارکز| نازنین نوذری
ناشر: موسسه فرهنگی هنری نوروز هنر
تعداد صفحات: None

4,000 تومــان

موسیقی عطر گل سرخ

گروه مولفان | عمران صلاحی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری نوروز هنر
تعداد صفحات: None

7,000 تومــان

کارگاه نمایش

گروه مولفان | حمیدرضا ریشهری
ناشر: موسسه فرهنگی هنری نوروز هنر
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

بازگشت استاد رقص

گروه مولفان | هنینگ مانکل| جواد ذوالفقاری
ناشر: موسسه فرهنگی هنری نوروز هنر
تعداد صفحات: None

25,000 تومــان

آهنگسازان سینما

گروه مولفان | سعید کاشفی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری نوروز هنر
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

منتخب مثنوی -جلد 2

گروه مولفان | ثریا همت آزاد| جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری نوروز هنر
تعداد صفحات: None

14,000 تومــان

منتخب مثنوی -جلد 1

گروه مولفان | ثریا همت آزاد| جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری نوروز هنر
تعداد صفحات: None

17,000 تومــان