حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

کتاب برتر مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست

گروه مولفان | طاهره دادوند
ناشر: موسسه فرهنگی هنری دانش بهبد
تعداد صفحات: 760

26,500 تومــان

راهنمای کامل انگلیسی تخصصی دندانپزشکی

گروه مولفان | روزبه رضایی| محمدحسن تحریریان
ناشر: موسسه فرهنگی هنری دانش بهبد
تعداد صفحات: 472

17,000 تومــان

کتاب برتر بیوشیمی کشاورزی

گروه مولفان | احسان صیامی| گلناز رفیعی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری دانش بهبد
تعداد صفحات: 280

10,000 تومــان

مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست

گروه مولفان | ناصر محرم نژاد
ناشر: موسسه فرهنگی هنری دانش بهبد
تعداد صفحات: 400

15,000 تومــان

کتاب برتر محیط زیست

گروه مولفان | شیما صراحتی| فهیمه صفائی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری دانش بهبد
تعداد صفحات: 508

13,000 تومــان

کتاب برتر زبان تخصصی زیست شناسی

گروه مولفان | طیبه هاشمی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری دانش بهبد
تعداد صفحات: 272

7,000 تومــان

راهنمای کامل انگلیسی تخصصی زیست شناسی

گروه مولفان | طیبه هاشمی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری دانش بهبد
تعداد صفحات: 192

6,000 تومــان

کارور تراکتور

گروه مولفان | روح اله یوسفی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری دانش بهبد
تعداد صفحات: 628

8,500 تومــان

هوا و اقلیم شناسی

گروه مولفان | نصرت اله یوسفی| داریوش فامیلی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری دانش بهبد
تعداد صفحات: 312

4,000 تومــان

ماشینهای کاشت

گروه مولفان | روح اله یوسفی| علی کاشانی پور
ناشر: موسسه فرهنگی هنری دانش بهبد
تعداد صفحات: 276

5,500 تومــان

ماشین های خاک ورزی

گروه مولفان | روح اله یوسفی| علی کاشانی پور
ناشر: موسسه فرهنگی هنری دانش بهبد
تعداد صفحات: 404

7,500 تومــان

  • 1