حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

آخرین مصاحبه ادوارد سعید

گروه مولفان | ادوارد دبلیو. سعید| چارلز گلاس| ابو بوسا لوئیس| حمید دباشی| ابو بوسا لوئیس| عظیم طهماسبی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب
تعداد صفحات: 135

17,000 تومــان

وقتی که آسمان تهران آبی بود

گروه مولفان | مهران افشاری
ناشر: موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب
تعداد صفحات: 112

13,000 تومــان

تاریخ تجدد ژاپن

گروه مولفان | هاشم رجب زاده
ناشر: موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب
تعداد صفحات: 264

25,000 تومــان

خیابان شکرچیان

گروه مولفان | پرویز دوائی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب
تعداد صفحات: 132

17,000 تومــان

چتر ژاپنی

گروه مولفان | ویکتوریا سامویلوونا توکاریوا| پرویز دوائی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب
تعداد صفحات: 128

12,000 تومــان

ایرانی بودن و ایرانی بهتری شدن

گروه مولفان | مهران افشاری
ناشر: موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب
تعداد صفحات: 296

25,000 تومــان

بیدرمن و آتش افروزان

گروه مولفان | ماکس فریش| قاسم شفیع نورمحمدی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب
تعداد صفحات: 102

10,000 تومــان

قتل عمد؟

گروه مولفان | فردریک دار| عباس آگاهی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب
تعداد صفحات: 78

12,000 تومــان

دلمشغولی های بهار

گروه مولفان | ناصرالدین پروین
ناشر: موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب
تعداد صفحات: 448

35,000 تومــان

جمال زاده

گروه مولفان | ناصرالدین پروین
ناشر: موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب
تعداد صفحات: 200

16,000 تومــان

زنان شعبده باز

گروه مولفان | پیر بوالو| توما نارسژاک| عباس آگاهی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب
تعداد صفحات: 170

12,000 تومــان

قسمت آقا کمال

گروه مولفان | یاکوب آرژونی| ناصر زاهدی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب
تعداد صفحات: 255

18,000 تومــان