حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

سقراط کسنوفون

گروه مولفان | لئو اشتراوس| یاشار جیرانی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری پگاه روزگار نو
تعداد صفحات: 523

26,000 تومــان

انسان تاریخی و تاریخ متعالی

گروه مولفان | حکمت الله ملاصالحی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری پگاه روزگار نو
تعداد صفحات: 174

12,000تومــان

مبانی و ساختار فلسفه میان فرهنگی

گروه مولفان | حمیدرضا یوسفی| صدیقه خوانساری موسوی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری پگاه روزگار نو
تعداد صفحات: 304

18,000تومــان

13,000تومــان

لویاتان در نظریه دولت تامس هابز

گروه مولفان | کارل اشمیت| جورج شواب| شروین مقیمی زنجانی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری پگاه روزگار نو
تعداد صفحات: 189

16,000تومــان

رازوارگی سلامت

گروه مولفان | هانس-گئورگ گادامر| نرگس تاجیک نشاطیه
ناشر: موسسه فرهنگی هنری پگاه روزگار نو
تعداد صفحات: 272

23,500تومــان

نیست انگاری و شعر معاصر

گروه مولفان | یوسفعلی میرشکاک
ناشر: موسسه فرهنگی هنری پگاه روزگار نو
تعداد صفحات: 516

23,500تومــان

19,000تومــان

ادراکات اعتباری علامه طباطبایی (ره) و فلسفه فرهنگ

گروه مولفان | علی اصغر مصلح
ناشر: موسسه فرهنگی هنری پگاه روزگار نو
تعداد صفحات: 143

16,000تومــان

11,000تومــان

  • 1