حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

قدرت های بزرگ و ژئوپلیتیک

گروه مولفان | آرون اس. کلیمن| مهناز محمدی زادگان
ناشر: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
تعداد صفحات: 336

25,000 تومــان

جهانی شدن سیاست - روابط بین الملل در عصر نوین -جلد 1

گروه مولفان | جان بیلیس| استیو اسمیت| ابوالقاسم راه چمنی
ناشر: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
تعداد صفحات: 856

42,500 تومــان

جهانی شدن سیاست - روابط بین الملل در عصر نوین -جلد 2

گروه مولفان | جان بیلیس| استیو اسمیت| ابوالقاسم راه چمنی
ناشر: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
تعداد صفحات: 684

42,500 تومــان

علویان ترکیه

گروه مولفان | الیاس واحدی
ناشر: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

مدرنیته و تجربه تجدد در چین

گروه مولفان | ابوالفضل علمایی
ناشر: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
تعداد صفحات: None

11,500 تومــان

جنگ نرم -جلد 6

گروه مولفان | محمودرضا گلشن پژوه
ناشر: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

امنیت منطقه ای در خاورمیانه

گروه مولفان | پینار بیلگین| عسگر قهرمانپور
ناشر: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
تعداد صفحات: 288

16,000 تومــان

نگاهی تطبیقی به سیاست خارجی قدرت های بزرگ

گروه مولفان | رایان ک بیسلی| جولیت کاربو| جفری اس لانتیس| عسگر قهرمانپور
ناشر: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
تعداد صفحات: 440

25,000 تومــان

سازمان های اطلاعاتی

گروه مولفان | مهدی میرمحمدی| غلامرضا سالارکیا
ناشر: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
تعداد صفحات: None

15,500 تومــان

درآمدی بر دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

گروه مولفان | ابراهیم حاجیانی| حامد ایرانشاهی
ناشر: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
تعداد صفحات: None

5,600 تومــان

راهنمای راهبردی اندیشکده ها برای رسیدن به تاثیرگذاری سیاسی

گروه مولفان | اندرو دی. سلی| بهزاد احمدی لفورکی
ناشر: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

سیاست گذاری خارجی و پافشاری بر خطا

گروه مولفان | علیرضا طیب
ناشر: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
تعداد صفحات: None

14,500 تومــان