حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مدرنیته و تجربه تجدد در چین

گروه مولفان | ابوالفضل علمایی
ناشر: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
تعداد صفحات: None

11,500 تومــان

امنیت منطقه ای در خاورمیانه

گروه مولفان | پینار بیلگین| عسگر قهرمانپور
ناشر: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
تعداد صفحات: 288

16,000 تومــان

نگاهی تطبیقی به سیاست خارجی قدرت های بزرگ

گروه مولفان | رایان ک بیسلی| جولیت کاربو| جفری اس لانتیس| عسگر قهرمانپور
ناشر: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
تعداد صفحات: 440

25,000 تومــان

سازمان های اطلاعاتی

گروه مولفان | مهدی میرمحمدی| غلامرضا سالارکیا
ناشر: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
تعداد صفحات: None

15,500 تومــان

درآمدی بر دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

گروه مولفان | ابراهیم حاجیانی| حامد ایرانشاهی
ناشر: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
تعداد صفحات: None

5,600 تومــان

راهنمای راهبردی اندیشکده ها برای رسیدن به تاثیرگذاری سیاسی

گروه مولفان | اندرو دی. سلی| بهزاد احمدی لفورکی
ناشر: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

سیاست گذاری خارجی و پافشاری بر خطا

گروه مولفان | علیرضا طیب
ناشر: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
تعداد صفحات: None

14,500 تومــان

نگاهی به ساختار و فرایند تصمیم سازی در نظام سیاسی آمریکا

گروه مولفان | علیرضا صالحی
ناشر: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
تعداد صفحات: 80

3,500 تومــان

ارزیابی قدرت نرم قطر

گروه مولفان | حسین اصغری ثانی
ناشر: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
تعداد صفحات: None

6,000 تومــان

بالکان: بازیگران تاثیرگذار

گروه مولفان | حسن عسگری
ناشر: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
تعداد صفحات: None

13,000 تومــان

دیپلماسی در عصر جهانی شدن

گروه مولفان | پولین کر| جفری وایزمن| عباس کاردان
ناشر: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
تعداد صفحات: None

25,000 تومــان

راهنمای سازمان های غیردولتی

گروه مولفان | محمودرضا گلشن پژوه
ناشر: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
تعداد صفحات: None

7,000 تومــان