حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

انبارداری و کمک انبارداری

گروه مولفان | شهرام روزبهانی
ناشر: موسسه فرازاندیش سبز
تعداد صفحات: 213

14,000 تومــان

حسابداری عمومی مقدماتی

گروه مولفان | شهرام روزبهانی| مهدی قربانی| امیررضا خواجه وند| علیرضا قوامی بهفر
ناشر: موسسه فرازاندیش سبز
تعداد صفحات: 564

29,500 تومــان

حسابداری عمومی تکمیلی

گروه مولفان | شهرام روزبهانی
ناشر: موسسه فرازاندیش سبز
تعداد صفحات: 464

22,000تومــان

حسابداری حقوق و دستمزد

گروه مولفان | شهرام روزبهانی| امیررضا خواجه وند
ناشر: موسسه فرازاندیش سبز
تعداد صفحات: 192

20,000تومــان

مهندسی سطح مواد

گروه مولفان | مسعود بینش
ناشر: موسسه فرازاندیش سبز
تعداد صفحات: 160

7,000 تومــان

راهنما و تفسیر آیین نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله و مهندسی زلزله + آیین نامه زلزله 2800

گروه مولفان | اکبر ترکاشوند| عبدالله اردشیر
ناشر: موسسه فرازاندیش سبز
تعداد صفحات: 262

8,000 تومــان

مدیریت سیستم های تولید صنعتی

گروه مولفان | محمد حسین صادقی
ناشر: موسسه فرازاندیش سبز
تعداد صفحات: 472

8,000 تومــان

حسابداری مالیاتی

گروه مولفان | شهرام روزبهانی
ناشر: موسسه فرازاندیش سبز
تعداد صفحات: 180

4,500 تومــان

راهنمای اجرایی کاهش هزینه و بهبود عملکرد در کسب و کار

گروه مولفان | احمد جوان جعفری| محمدعلی سلطان آبادی
ناشر: موسسه فرازاندیش سبز
تعداد صفحات: 192

4,000 تومــان

کلینیک نظام پیشنهادها

گروه مولفان | نازیلا نجابت
ناشر: موسسه فرازاندیش سبز
تعداد صفحات: 134

3,500 تومــان

مهارت حسابداری حقوق و دستمزد

گروه مولفان | شهرام روزبهانی
ناشر: موسسه فرازاندیش سبز
تعداد صفحات: 165

3,500 تومــان

بازاریاب بیمه

گروه مولفان | مجید نظری ماتک| معصومه حبیبی باغی
ناشر: موسسه فرازاندیش سبز
تعداد صفحات: 199

4,000 تومــان