حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تجربه برنامه ریزی در جهان

گروه مولفان | پرویز اجلالی
ناشر: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
تعداد صفحات: 318

18,000 تومــان

سرمایه اجتماعی، اسلام و توسعه اقتصادی

گروه مولفان | یدالله دادگر| محمدنقی نظرپور| مصطفی منتظری مقدم
ناشر: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
تعداد صفحات: 248

16,000 تومــان

روش های تحلیل چندمتغیره آماری

گروه مولفان | آلوین رنچر| ویلیام اف. کریستنسن| امیرافشین فتاحی
ناشر: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
تعداد صفحات: None

39,000 تومــان

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

گروه مولفان | عادل آذر| طیبه امیرخانی
ناشر: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
تعداد صفحات: None

18,000 تومــان

سرمایه گذاری خارجی و تامین منابع مالی طرح در ایران

گروه مولفان | مرتضی نصیری
ناشر: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
تعداد صفحات: None

9,000 تومــان

توسعه پایدار

گروه مولفان | حمید جاودانی
ناشر: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
تعداد صفحات: None

16,000 تومــان

سیاست پژوهی، لایه گمشده در فرایند تصمیم گیری و سیاستگزاری نظام آموزش عالی

گروه مولفان | حمید جاودانی
ناشر: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
تعداد صفحات: None

9,700 تومــان

مشارکت عمومی خصوصی

گروه مولفان | حمید جاودانی
ناشر: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
تعداد صفحات: None

14,000 تومــان

راهنمای عملی مدیریت دانش برای مالکان و مدیران بنگاه های کوچک ومتوسط

گروه مولفان | علی حسین کشاورزی
ناشر: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
تعداد صفحات: None

11,000 تومــان

بهره وری انسان گرایانه

گروه مولفان | دونگ کیو چوی| حمید جاودانی
ناشر: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
تعداد صفحات: None

11,500 تومــان

فرهنگ توصیفی واژگان برنامه ریزی و توسعه

گروه مولفان | منصور مدرسی
ناشر: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
تعداد صفحات: None

17,000 تومــان

برنامه ریزی در ایران

گروه مولفان | فیروز توفیق
ناشر: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
تعداد صفحات: 760

23,000 تومــان