حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مدیریت استراتژیک زنجیره ی تامین

گروه مولفان | جواد فیض آبادی| داوود کریمی دستجردی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 235

9,000 تومــان

اصول شیمی کاغذسازی

گروه مولفان | یحیی همزه| اکبر رستم پور هفتخوانی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: None

6,200 تومــان

اصول برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی ها

گروه مولفان | جعفر رزمی| محمدمهدی لطفی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 396

8,500 تومــان

حسابداری مالیاتی

گروه مولفان | حسین نورانی| شاداب منوچهری
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 254

7,000 تومــان

نظریه گروه و تقارن در شیمی

گروه مولفان | منصور عابدینی| حسین آقابزرگ
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 553

26,000 تومــان

مقدمه ای بر زیست فناوری

گروه مولفان | اس ایناسیموتو| محمد رضا نقوی| محمدطاهر حلاجیان| فریبا ابوئی مهریزی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 344

12,500 تومــان

دینامیک سازه ها

گروه مولفان | خسرو برگی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 706

38,000 تومــان

مهندسی پی پیشرفته

گروه مولفان | علی فاخر
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 694

35,000 تومــان

حرفه مهندسی

گروه مولفان | حسین معماریان
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: None

11,000 تومــان

مباحث پیشرفته در اقتصاد آموزش

گروه مولفان | ابوالقاسم نادری
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 261

12,000 تومــان

طراحی مفهومی ساختمان های بلند

گروه مولفان | محمود گلابچی| نجمه ماستری فراهانی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 526

45,000 تومــان

ژیوفیزیک اکتشافی

گروه مولفان | غلامحسین نوروزی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 593

18,000 تومــان