حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

راهنمای جامع مدیریت قراردادهای مشاوران

گروه مولفان | مجید پرچمی جلال| رسول حیدری مهارلویی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 401

30,000 تومــان

ایجاد زنجیره تامین کارآفرینانه

گروه مولفان | ویلیام لی| سیدمجتبی سجادی| نرگس صادقی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 450

30,000 تومــان

نظریه های توسعه

گروه مولفان | یان ندروین پیترس| سید احمد موثقی گیلانی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 350

23,000 تومــان

دیالکتیک ایرانی

گروه مولفان | محمد هوشی سادات
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 440

29,000 تومــان

افسانه معنا

گروه مولفان | جری ا. فودور| زنون دبلیو. پیلیشین| غلامحسین کریمی دوستان| رامین حکمتی| عباس نصری
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 140

10,000 تومــان

هوش آزمایی نوین تهران - استانفورد - بینه

گروه مولفان | غلامعلی افروز| کامبیز کامکاری| شهره شکرزاده
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 316

15,000 تومــان

سیر اندیشه در جغرافیای سیاسی سنتی و مدرن

گروه مولفان | دره میرحیدر| فاطمه سادات میراحمدی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 466

31,000 تومــان

روش های تصمیم گیری چندشاخصه فازی

گروه مولفان | حسین صفری| احسان خان محمدی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 280

22,000 تومــان

مهندسی منابع آب نوین

گروه مولفان | لارنس کی. وانگ| چی تد یانگ| پریسا السادات آشفته
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 556

45,000 تومــان

بازرگانی بین الملل

گروه مولفان | محمد حقیقی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 262

17,000 تومــان

بنیان های برنامه ریزی در فضاهای متغیر روستایی

گروه مولفان | فضیله خانی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 266

18,000 تومــان

تفکر راهبردی

گروه مولفان | سایمون ووتن| تری هورن| ابوالقاسم عربیون| حسن صمدیار| مهدی تاج پور
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 184

13,000 تومــان