حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

سنجش از دور حرارتی و کاربرد آن در علوم زمین

گروه مولفان | سید کاظم علوی پناه
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 666

35,000 تومــان

مدیریت استراتژیک زنجیره ی تامین

گروه مولفان | جواد فیض آبادی| داوود کریمی دستجردی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 235

9,000 تومــان

روش های تحقیق در معماری

گروه مولفان | لیندا گروت| دیوید وانگ| علیرضا عینی فر
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 387

28,000 تومــان

معمار + مهندس = ساختار

گروه مولفان | ایوان مارگولیوس| محمود گلابچی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 176

4,500تومــان

اصول شیمی کاغذسازی

گروه مولفان | یحیی همزه| اکبر رستم پور هفتخوانی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: None

6,200 تومــان

راهنمای طراحی فضاهای شهری -جلد 1

گروه مولفان | حسین بحرینی| حسین خسروی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 193

16,000 تومــان

توپولوژی عمومی

گروه مولفان | ژاک دیکسمیه| علینقی زند| بیژن شمس
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: None

1,300 تومــان

مقدمه ای بر روش اجزاء محدود -جلد 2

گروه مولفان | جونوتهولا ناراسیمها ردی| ناصر سلطانی| عباس راستگو
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 468

24,000 تومــان

جمع آوری فاضلاب

گروه مولفان | محمد تقی منزوی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 249

6,500 تومــان

اصول برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی ها

گروه مولفان | جعفر رزمی| محمدمهدی لطفی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 396

8,500 تومــان

مکتب ها، نظریه ها و مدلهای برنامه و برنامه ریزی منطقه ای

گروه مولفان | کرامت اله زیاری
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 237

10,000 تومــان

تصفیه فاضلاب

گروه مولفان | محمد تقی منزوی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 295

6,500 تومــان