حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ره نگاشت فناوری برای استراتژی و نوآوری

گروه مولفان | مارتین گ. مورله| رالف ایزنمان| رابرت فال| احمد جعفرنژاد| اصغر عقلایی| شهاب اشراقی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 330

22,000 تومــان

فلسفه، هندسه و معماری

گروه مولفان | حسن بلخاری قهی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 215

16,000 تومــان

سنجش و ارزیابی سرمایه انسانی بر پایه الگوی یکپارچه

گروه مولفان | ابوالقاسم نادری
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 192

12,000 تومــان

جبر -جلد 2

گروه مولفان | محمد رضا درفشه
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 367

18,000 تومــان

جبر -جلد 3

گروه مولفان | محمد رضا درفشه
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 446

23,000 تومــان

مبانی اقتصادسنجی -جلد 2

گروه مولفان | دامودار گجراتی| حمید ابریشمی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 747

42,000 تومــان

سیمای شهر

گروه مولفان | کوین لینچ| منوچهر مزینی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 327

20,000 تومــان

جبر -جلد 1

گروه مولفان | محمد رضا درفشه
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 407

20,000 تومــان

روش های تحقیق و صنعت ساخت

گروه مولفان | طهمورث حسنقلی پور| سرمد کیانی| وحیدرضا یوسفی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 521

26,000 تومــان

سنجش از دور حرارتی و کاربرد آن در علوم زمین

گروه مولفان | سید کاظم علوی پناه
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 666

35,000 تومــان

قواعد و معیارهای طراحی فضای شهری

گروه مولفان | محمود توسلی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 134

15,000 تومــان

نظریه های ارتباطات

گروه مولفان | ورنر جوزف سورین| جیمز دبلیو تانکارد| علیرضا دهقان
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 578

26,000 تومــان