حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

کارآفرینی فناورانه

گروه مولفان | سیدرضا حجازی| فیروزه کرمانشاه
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 275

22,000 تومــان

سیاستگذاری رسانه ای

گروه مولفان | طاهر روشندل اربطانی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 268

18,000 تومــان

مورد کاوی های مدیریت رفتار سازمانی

گروه مولفان | علی پیران نژاد
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 266

20,000 تومــان

مدیریت روستایی در ایران

گروه مولفان | مهدی طالب
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 184

12,000 تومــان

سیاستگذاری رسانه ای

گروه مولفان | طاهر روشندل اربطانی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 292

18,000تومــان

زبان تخصصی مدیریت

گروه مولفان | داور ونوس
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 208

16,000 تومــان

ره نگاشت فناوری برای استراتژی و نوآوری

گروه مولفان | مارتین گ. مورله| رالف ایزنمان| رابرت فال| احمد جعفرنژاد| اصغر عقلایی| شهاب اشراقی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 330

22,000 تومــان

فلسفه، هندسه و معماری

گروه مولفان | حسن بلخاری قهی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 215

16,000 تومــان

استراتژی کسب و کار بین الملل در کشور-بازارهای نوظهور

گروه مولفان | هانس یانسون| مهران رضوانی| مجتبی صفی پور رشوانلو
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 310

18,000 تومــان

اقتصاد سیاسی

گروه مولفان | عباس مصلی نژاد
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 526

30,000 تومــان

مسئولیت اجتماعی شرکتی

گروه مولفان | محمد علی شاه حسینی| سعید عربلوی مقدم
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 324

20,000 تومــان

تحلیل داده ای تحقیقات کمی

گروه مولفان | هوشنگ نایبی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 292

16,000 تومــان