حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

بنیان های برنامه ریزی در فضاهای متغیر روستایی

گروه مولفان | فضیله خانی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 266

18,000 تومــان

تفکر راهبردی

گروه مولفان | سایمون ووتن| تری هورن| ابوالقاسم عربیون| حسن صمدیار| مهدی تاج پور
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 184

13,000 تومــان

مخاطرات محیطی شهر تهران

گروه مولفان | عبدالرضا کرباسی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 256

17,000 تومــان

بی طرفی در نظریه سیاسی جان رالز

گروه مولفان | سید رضا موسوی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 146

10,000 تومــان

افق های جدید در نوآوری باز

گروه مولفان | هنری ویلیام چسبرو| ویم وانهاوربیک| جوئل وست| مرتضی اکبری| حمید پاداش| علی نیکونسبتی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 478

27,000 تومــان

مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت

گروه مولفان | عزت اله عباسیان
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 272

18,000 تومــان

سندرم داون

گروه مولفان | غلامعلی افروز| فاطمه نصرتی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 270

18,000 تومــان

برنامه ریزی کارکردی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه

گروه مولفان | پل ومان| جان کرگل| باقر غباری بناب| فرزانه معتمدی شارک
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 652

44,000 تومــان

روش تحقیق برای اوقات فراغت و گردشگری

گروه مولفان | آنتونی جیمز ویل| احمد پوراحمد| علی حسینی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 512

45,000 تومــان

پل از منظر معماری

گروه مولفان | سیدمهدی هاشمی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 233

35,000 تومــان

سرآمدی در بازاریابی الکترونیک

گروه مولفان | دیو چیفی| پل راسل اسمیت| مهران رضوانی| کبری گودرزی| مجتبی صفی پور رشوانلو
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 658

45,000 تومــان

کارآفرینی فناورانه

گروه مولفان | سیدرضا حجازی| فیروزه کرمانشاه
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 275

22,000 تومــان