حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مدیریت روستایی در ایران

گروه مولفان | مهدی طالب
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 184

12,000 تومــان

سیاستگذاری رسانه ای

گروه مولفان | طاهر روشندل اربطانی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 292

18,000تومــان

زبان تخصصی مدیریت

گروه مولفان | داور ونوس
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 208

16,000 تومــان

ره نگاشت فناوری برای استراتژی و نوآوری

گروه مولفان | مارتین گ. مورله| رالف ایزنمان| رابرت فال| احمد جعفرنژاد| اصغر عقلایی| شهاب اشراقی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 330

22,000 تومــان

فلسفه، هندسه و معماری

گروه مولفان | حسن بلخاری قهی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 215

16,000 تومــان

ارزیابی و آزمونگری روانشناختی

گروه مولفان | محمد خدایاری فرد| اکرم پرند| فرناز حکیمی نژاد
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 608

35,000 تومــان

رمزگشایی آتش و پدیدارشناسی حرارت از دیرباز تا امروز

گروه مولفان | سید کاظم علوی پناه
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 256

16,000 تومــان

مدیریت پروژه

گروه مولفان | روری برک| استیو بارون| کتایون تقی زاده| مجتبی امیری
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 370

23,000 تومــان

مدیریت توسعه منطقه ای با تاکید بر ایران

گروه مولفان | کرامت اله زیاری| علیرضا محمدی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 266

17,000 تومــان

گفتمان ها و خانواده ایرانی

گروه مولفان | سهیلا صادقی فسایی| ایمان عرفان منش| فرشاد رضوان
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 172

11,000 تومــان

حکومت الکترونیک

گروه مولفان | علی پیران نژاد
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 370

24,000 تومــان

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

گروه مولفان | پل ادوارد فلکسمن| جان تی. بلک لج| فرانک دبلیو. باند| محمد خدایاری فرد| سیده ناهید حسینی نژاد
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 168

10,000 تومــان