حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

طراحی اندام و لباس

گروه مولفان | فاطمه نبی
ناشر: موسسه جمال هنر
تعداد صفحات: None

34,000 تومــان

شناخت و علوم الیاف

گروه مولفان | نیما چند| نرگس اسدی
ناشر: موسسه جمال هنر
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

مکتب های سینمایی

گروه مولفان | غلامرضا معدنی پور
ناشر: موسسه جمال هنر
تعداد صفحات: None

14,000 تومــان

واژگان تخصصی هنر فلزکاری

گروه مولفان | سمیه اربابی
ناشر: موسسه جمال هنر
تعداد صفحات: None

8,000 تومــان

بررسی تطبیقی شیوه های تزئینی خطوط کوفی و نستعلیق

گروه مولفان | عصمت مرزو
ناشر: موسسه جمال هنر
تعداد صفحات: 174

12,000 تومــان

طراحی لباس -جلد 1

گروه مولفان | محبوبه الهی
ناشر: موسسه جمال هنر
تعداد صفحات: 348

60,000 تومــان

لوتوس

گروه مولفان | اقدس محمدخانی
ناشر: موسسه جمال هنر
تعداد صفحات: 462

35,500 تومــان

چهل سالگی ها

گروه مولفان | غلامرضا معدنی پور
ناشر: موسسه جمال هنر
تعداد صفحات: 144

35,000 تومــان

صنعتی سازی سینمای ایران

گروه مولفان | علیرضا اکبرپور
ناشر: موسسه جمال هنر
تعداد صفحات: 362

18,000 تومــان

قلمزنی

گروه مولفان | حامد شعبانی منش
ناشر: موسسه جمال هنر
تعداد صفحات: 144

12,500 تومــان

تئوری و عمل در بناهای تاریخی

گروه مولفان | محمد رجبی| اکرم مظفری
ناشر: موسسه جمال هنر
تعداد صفحات: 174

9,500 تومــان

دانشنامه طراحی و چاپ

گروه مولفان | سیده زینب حسینی
ناشر: موسسه جمال هنر
تعداد صفحات: 358

25,000 تومــان