حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نجوم به زبان ساده

گروه مولفان | مایر اچ دگانی| محمد رضا خواجه پور
ناشر: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی
تعداد صفحات: 672

35,000 تومــان

اطلس جامع گیتا شناسی

گروه مولفان | سعید بختیاری
ناشر: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی
تعداد صفحات: 112

18,000 تومــان

شناخت فضا و منظومه شمسی

گروه مولفان | الهام سجادیفر
ناشر: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی
تعداد صفحات: 190

10,000 تومــان

نجوم به زبان ساده

گروه مولفان | مایر اچ دگانی| محمد رضا خواجه پور
ناشر: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی
تعداد صفحات: 0

25,000 تومــان

1001 حقیقت درباره فضا

گروه مولفان | کارول استات| کلینت تویست| احمد دالکی
ناشر: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی
تعداد صفحات: 192

8,000 تومــان

اطلس گیتاشناسی استانهای ایران

گروه مولفان | سعید بختیاری
ناشر: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی
تعداد صفحات: 120

18,000 تومــان

مرد جهانی از بیرجند

گروه مولفان | محمد حسن گنجی| غلامرضا سحاب
ناشر: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی
تعداد صفحات: 224

15,000 تومــان

صورتهای فلکی

گروه مولفان | گری مکلر| مارک آر چارتراند| ویل تیریون| احمد دالکی
ناشر: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی
تعداد صفحات: 192

6,000 تومــان

100 نکته درباره فضا

گروه مولفان | سو بکلیک| مصطفی شعرباف
ناشر: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی
تعداد صفحات: 48

8,000 تومــان

اطلس راههای ایران 1390

گروه مولفان | گیتاشناسی
ناشر: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی
تعداد صفحات: None

9,000 تومــان

طراحی و ساخت تلسکوپ های اپتیکی و رادیویی

گروه مولفان | سعداله نصیری قیداری
ناشر: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی
تعداد صفحات: 141

5,000 تومــان

کارتوگرافی

گروه مولفان | جعفر مقیمی| مجید همراه
ناشر: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی
تعداد صفحات: 374

30,000 تومــان