حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

حسابداری مدیریت پروژه

گروه مولفان | کوین آر کالاهان| گری اس. استتس| لین ام. بروکس| هوشنگ جعفری
ناشر: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو
تعداد صفحات: 304

4,500 تومــان

مدیریت آمار در سازمان ها

گروه مولفان | علیرضا حسین آبادی
ناشر: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو
تعداد صفحات: 404

6,500 تومــان

مدیریت منابع انسانی

گروه مولفان | سید حسین ابطحی
ناشر: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو
تعداد صفحات: 428

6,900 تومــان

مدیریت بحران

گروه مولفان | سید مهدی الوانی| علی جمالی| عباس ابراهیمی
ناشر: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو
تعداد صفحات: 118

6,250 تومــان

مهارتهای موفقیت برای مدیران

گروه مولفان | ساموئل ا. مالون| محمود رضایی زاده| سعید خرقانی| علیرضا شاهرخی
ناشر: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو
تعداد صفحات: 232

4,400 تومــان

اجرای راهبرد آموزش و بهسازی کارکنان

گروه مولفان | راجر کارترایت| احمد طباطبایی
ناشر: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو
تعداد صفحات: 110

1,950 تومــان

مدیریت برای مهندسان، کارشناسان و متخصصان

گروه مولفان | جان وی. چلسوم| اندرو سی. پین| لارنس آر. پی. ریویل| محمود محمدی| سعید خرقانی| محمد قهرمانی
ناشر: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو
تعداد صفحات: 522

7,900 تومــان

مدیریت رفتار سازمانی

گروه مولفان | جان شرمرهورن| جیمز هانت| ابو بوسا لوئیس| ریچارد ان. آزبرن| ابو بوسا لوئیس| مهدی ایران نژاد پاریزی| محمد علی بابایی زکلیکی| محمد علی سبحان اللهی
ناشر: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو
تعداد صفحات: 428

6,500 تومــان

رهبری 360 درجه ای

گروه مولفان | جان ماکسول| محمود رضایی زاده| سعید خرقانی| علیرضا شاهرخی
ناشر: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو
تعداد صفحات: 204

3,800 تومــان

خودرهبری و مدیر یک دقیقه ای

گروه مولفان | کنت اچ بلانچارد| سوزان فاولر| لارنس هاوکینز| محمود رضایی زاده| سیروس پناهی
ناشر: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو
تعداد صفحات: 142

2,600 تومــان

توانمندسازی کارکنان

گروه مولفان | سید حسین ابطحی| سعید عباسی
ناشر: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو
تعداد صفحات: 310

4,200 تومــان

برنامه ریزی نیروی انسانی

گروه مولفان | سید حسین ابطحی| حشمت خلیفه سلطانی| دیوید ا دی سنزو| استیون پی رابینز| آگار والا
ناشر: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو
تعداد صفحات: 177

3,500 تومــان