حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تذکره البنیان و تذکره الابنیه

گروه مولفان | ساعی مصطفی چلبی| مهدی سلطانی| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن
تعداد صفحات: 140

14,500 تومــان

مجموعه مقالات هنر نرم افزاری

گروه مولفان | محمدرضا مریدی
ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن
تعداد صفحات: 362

22,000 تومــان

بحران واقعیت در باب عکاسی معاصر

گروه مولفان | اندی گراندبرگ| مسعود ابراهیمی مقدم| مریم لدنی| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن
تعداد صفحات: 362

16,500 تومــان

مجموعه مقالات خوشنویسی مکتب شیراز

گروه مولفان | حمیدرضا قلیچ خانی| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن
تعداد صفحات: 356

11,000 تومــان

جهان دوگانه مینیاتور ایرانی

گروه مولفان | مائیس نظرلی| عباس علی عزتی| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن
تعداد صفحات: 200

12,000 تومــان

هنر و عاملیت

گروه مولفان | آلفرد گل| احمد صبوری| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن
تعداد صفحات: 364

11,000 تومــان

پندنامه جامی

گروه مولفان | عبدالرحمن بن احمد جامی| میرعماد| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن
تعداد صفحات: 24

15,000 تومــان

سلسله موی دوست

گروه مولفان | بهمن کاظمی| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن
تعداد صفحات: 308

38,000 تومــان

مبانی سنتی هنر و زندگی

گروه مولفان | امیرحسین ذکرگو| آناندا کنتیش کوماراسوامی| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن
تعداد صفحات: 414

22,000 تومــان

گرافیک انقلاب

گروه مولفان | مرتضی گودرزی| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن
تعداد صفحات: 318

37,000 تومــان

هنر نقالی در ایران

گروه مولفان | سهیلا نجم| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن
تعداد صفحات: 460

12,000 تومــان

روز شمار سینمای ایران از آغاز تا انقراض قاجاریه

گروه مولفان | غلام حیدری| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن
تعداد صفحات: 244

5,000 تومــان