حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تذکره البنیان و تذکره الابنیه

گروه مولفان | ساعی مصطفی چلبی| مهدی سلطانی| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن
تعداد صفحات: 140

14,500 تومــان

هنر ایران عصر قاجار

گروه مولفان | بلا کلینی| ایوان سانتو| طاهر رضازاده| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن
تعداد صفحات: 416

150,000 تومــان

مجموعه مقالات هنر نرم افزاری

گروه مولفان | محمدرضا مریدی
ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن
تعداد صفحات: 362

22,000 تومــان

سه مثنوی خاجوی کرمانی

گروه مولفان | محمود بن علی خواجوی کرمانی| میرعلی تبریزی| جنید| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن
تعداد صفحات: None

100,000 تومــان

موسیقی ایران

گروه مولفان | امیراشرف آریان پور| حمیده جعفری| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن
تعداد صفحات: None

23,000 تومــان

معماری اسلامی در قاهره

گروه مولفان | دوریس برنس-ابوسیف| اردشیر اشراقی
ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن
تعداد صفحات: None

15,500 تومــان

بحران واقعیت در باب عکاسی معاصر

گروه مولفان | اندی گراندبرگ| مسعود ابراهیمی مقدم| مریم لدنی| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن
تعداد صفحات: 362

16,500 تومــان

موسیقی ایران در سده گذشته

گروه مولفان | بهمن کاظمی| مهدی فراهانی| وهرز پوراحمد
ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن
تعداد صفحات: None

75,000 تومــان

مار در هنرهای بودایی و هندویی

گروه مولفان | امیرحسین ذکرگو| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن
تعداد صفحات: 80

5,000 تومــان

مجموعه مقالات خوشنویسی مکتب شیراز

گروه مولفان | حمیدرضا قلیچ خانی| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن
تعداد صفحات: 356

11,000 تومــان

موسیقی قوم عرب

گروه مولفان | بهمن کاظمی| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن
تعداد صفحات: 204

12,000 تومــان

سنت در معماری

گروه مولفان | دورا پی. کراوچ| جون گوندولین جانسون| محمد تقی فرامرزی| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن
تعداد صفحات: 436

19,000 تومــان