حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

بحران واقعیت در باب عکاسی معاصر

گروه مولفان | اندی گراندبرگ| مسعود ابراهیمی مقدم| مریم لدنی| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن
تعداد صفحات: 362

16,500 تومــان

هنر نقالی در ایران

گروه مولفان | سهیلا نجم| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن
تعداد صفحات: 460

12,000 تومــان

مبانی سنتی هنر و زندگی

گروه مولفان | امیرحسین ذکرگو| آناندا کنتیش کوماراسوامی| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن
تعداد صفحات: 414

22,000 تومــان

گرافیک انقلاب

گروه مولفان | مرتضی گودرزی| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن
تعداد صفحات: 318

37,000 تومــان

موسیقی عصر صفوی

گروه مولفان | حسین میثمی| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن
تعداد صفحات: 264

10,500 تومــان

تیغ و تنبور

گروه مولفان | ولی الله کاووسی| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن
تعداد صفحات: 416

9,000 تومــان

مکتب فلسفی اصفهان

گروه مولفان | محمد علی مدرس مطلق| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن
تعداد صفحات: 220

4,500 تومــان

از بهزاد تا رضا عباسی

گروه مولفان | مقدمه مرجان اشرفی| نسترن زندی| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن
تعداد صفحات: 212

9,000 تومــان

هنر و شناخت

گروه مولفان | جیمیان یانگ| هاشم بناء پور| بهاره آزاده سهی| ارشیا صدیق| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن
تعداد صفحات: 260

10,000 تومــان

تصویرگری و رنگ گزینی در هنرهای سنتی آذربایجان

گروه مولفان | رحمان احمدی ملکی| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن
تعداد صفحات: 282

6,200 تومــان

اسناد معماری ایران

گروه مولفان | عمادالدین شیخ الحکمایی| ایرج افشار| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن
تعداد صفحات: 252

12,000 تومــان

تاریخ زیبایی

گروه مولفان | اومبرتو اکو| هما بینا| جهانگیر شهدادی| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن
تعداد صفحات: 232

16,500 تومــان