حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

روش تحقیق آمیخته

گروه مولفان | شارلین نگی هسی-بیبر| مقصود فراستخواه| زینب ترکمان
ناشر: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
تعداد صفحات: 364

22,000 تومــان

آموزش عالی و جذب دانشجویان خارجی

گروه مولفان | غلامرضا ذاکر صالحی
ناشر: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
تعداد صفحات: 154

12,000 تومــان

تعریف و مفاهیم آماری علوم، تحقیقات و فناوری

گروه مولفان | جمعی از نویسندگان
ناشر: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
تعداد صفحات: 108

7,000 تومــان

رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه آموزش عالی و میزان تحقق آن در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گروه مولفان | احمد حیدری عبدی| مهرانگیز پیوسته گر| فروزنده سعادتمند
ناشر: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
تعداد صفحات: 480

25,000 تومــان

تدبیر دولت ها در امر پژوهش

گروه مولفان | مریم اشرفی| محمد عباسی
ناشر: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
تعداد صفحات: 432

50,000 تومــان

اقتصاد خرد آموزش عالی

گروه مولفان | یعقوب انتظاری
ناشر: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
تعداد صفحات: 342

17,000 تومــان

مدیریت دانش برای بخش عمومی

گروه مولفان | علی حسین کشاورزی
ناشر: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
تعداد صفحات: 106

5,000 تومــان

دستنامه یاددهی-یادگیری در آموزش عالی

گروه مولفان | هیثر فرای| استیو کتریج| استفانی مارشال| محرم آقازاده| رضا نوروززاده
ناشر: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
تعداد صفحات: 716

22,000 تومــان

  • 1