حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

آزمایشهای مکانیک خاک

گروه مولفان | محمود وفائیان
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 412

8,200 تومــان

بازیافت آب

گروه مولفان | سعید اسلامیان| صالح ترکش اصفهانی
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 340

7,500 تومــان

طراحی کانال ها و سازه های انتقال آب

گروه مولفان | عبدالرضا کبیری سامانی| سارا باقری
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 880

38,000 تومــان

شناخت، نگهداری و تعمیر تجهیزات مکانیکی

گروه مولفان | احمد لطفی
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 204

2,950 تومــان

پرورش سرمایه های انسانی

گروه مولفان | ایرج سلطانی
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: None

17,500 تومــان

مفاهیم انتقال جرم

گروه مولفان | محمد چالکش امیری
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 421

15,200 تومــان

روش حل مسائل اصول تصفیه آب

گروه مولفان | مریم اکبری| زینب مدبر| محمد چالکش امیری
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 410

2,500 تومــان

سدهای خاکی و سنگریز

گروه مولفان | محمود وفائیان
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 464

22,000 تومــان

فرآوری انجماد

گروه مولفان | مرتن سی. فلمینگز| سعید نصوحیان
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 424

18,000 تومــان

فیزیک رنگ محاسباتی

گروه مولفان | حسین امیرشاهی| فرناز آگهیان
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 660

8,900 تومــان

برنامه ریزی استراتژیک و کاربرد آن در مدیریت

گروه مولفان | عباس شیخ ابومسعودی
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 311

5,800 تومــان

تکنولوژی و طرح اختلاط بتن

گروه مولفان | داود مستوفی نژاد
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 384

22,000 تومــان