حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

آزمایشهای مکانیک خاک

گروه مولفان | محمود وفائیان
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 412

8,200 تومــان

مبانی طراحی پارچه

گروه مولفان | کامران متین
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 264

3,200 تومــان

تئوری ارتعاشات به همراه تحلیل 300 مسئله

گروه مولفان | آرش گل شاه| مهدی پورسید رضایی| حامد ملکوتی خواه
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 472

10,500 تومــان

تفکر استراتژیک بستر آینده پژوهی

گروه مولفان | ایرج سلطانی| بهزاد حقی
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 376

16,000 تومــان

بازیافت آب

گروه مولفان | سعید اسلامیان| صالح ترکش اصفهانی
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 340

7,500 تومــان

طراحی کانال ها و سازه های انتقال آب

گروه مولفان | عبدالرضا کبیری سامانی| سارا باقری
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 880

38,000 تومــان

شناخت، نگهداری و تعمیر تجهیزات مکانیکی

گروه مولفان | احمد لطفی
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 204

2,950 تومــان

مفاهیم انتقال حرارت -جلد 2

گروه مولفان | محمد چالکش امیری| امیر رحیمی
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 313

10,500 تومــان

پرورش سرمایه های انسانی

گروه مولفان | ایرج سلطانی
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: None

17,500 تومــان

پرتونگاری و تفسیر فیلم

گروه مولفان | سید بابک قریشی
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 340

6,800 تومــان

اصول و فنون شش سیگمای ناب

گروه مولفان | آرش شاهین| حامد احمدی
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 220

3,300 تومــان

آشنایی با مهندسی شیمی

گروه مولفان | محمد نصیری| نادر مختاریان
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 240

9,800 تومــان