حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

عملکرد لرزه ای دستگاه پله و موقعیت آن در سازه

گروه مولفان | حسین تاجمیر ریاحی| سید سجاد صلاحی| علی پورعابدین
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 156

12,000 تومــان

طراحی سازه های فولادی -جلد 7

گروه مولفان | مجتبی ازهری| رسول میر قادری
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 1160

75,000 تومــان

مدیریت اشتیاق شغلی سرمایه انسانی

گروه مولفان | ایرج سلطانی
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 304

18,500 تومــان

اندازه گیری عملکرد کارکنان

گروه مولفان | ایرج سلطانی| مهران ابراهیم فر
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 220

15,000 تومــان

طراحی سازه های فولادی -جلد 5

گروه مولفان | مجتبی ازهری| رسول میر قادری
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 826

55,000 تومــان

بتن مواد مضاف «فن آوری و کاربرد» -جلد 1

گروه مولفان | وی. اس راماچاندران| جلال شاکری قهنویه
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 628

38,000 تومــان

سازه های بتن آرمه -جلد 2

گروه مولفان | داود مستوفی نژاد
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 742

53,000 تومــان

شناخت و کاربرد مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن

گروه مولفان | محمدرضا زارع| محمد نوید کردی| محسن پناهنده
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 312

19,000 تومــان

تحقیق در عملیات

گروه مولفان | عباس شیخ ابومسعودی
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 168

9,500 تومــان

خواص مهندسی خاکها

گروه مولفان | محمود وفائیان
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 816

48,000 تومــان

اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، راهبردی - عملیاتی

گروه مولفان | عباس شیخ ابومسعودی
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 80

5,000 تومــان

حل مسائل سازه های بتن آرمه -جلد 1

گروه مولفان | سعید بهرامی| داود مستوفی نژاد
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 384

25,000 تومــان