حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

فیزیک الیاف

گروه مولفان | حسین توانایی
ناشر: ارکان
تعداد صفحات: 400

16,000 تومــان

روابط صنعتی در سازمانهای تولیدی

گروه مولفان | ایرج سلطانی
ناشر: ارکان
تعداد صفحات: 216

8,600 تومــان

پرورش منابع انسانی

گروه مولفان | ایرج سلطانی
ناشر: ارکان
تعداد صفحات: 192

7,500 تومــان

بنیادهای کار تیمی

گروه مولفان | ایرج سلطانی| محسن پورسینا
ناشر: ارکان
تعداد صفحات: 192

7,800 تومــان

بهره وری منابع انسانی

گروه مولفان | ایرج سلطانی
ناشر: ارکان
تعداد صفحات: 136

5,500 تومــان

اصول علم طیور

گروه مولفان | رز| جواد پوررضا
ناشر: ارکان
تعداد صفحات: 178

1,700 تومــان

مبانی الکتروشیمی و کاربردهای آن در صنایع

گروه مولفان | محمود پیکری| کیانوش زرین نقش
ناشر: ارکان
تعداد صفحات: 380

3,800 تومــان

الیاف بشر ساخته

گروه مولفان | حسین توانایی
ناشر: ارکان
تعداد صفحات: 272

2,600 تومــان

تشخیص و درمان اعتیاد

گروه مولفان | مری تیسون| لوئیزا دگن هارت| وین هال| ایرج سلطانی| مسعود گوهری انارکی| حسن پالاهنگ
ناشر: ارکان
تعداد صفحات: 156

1,500 تومــان

نقش آب و کنترل خوردگی در صنایع

گروه مولفان | احمد پیشنمازی
ناشر: ارکان
تعداد صفحات: 516

3,600 تومــان

مقدمه ای بر بیومراد

گروه مولفان | جون بو پارک| ردریک لکیز| محمد حسین فتحی| وجیه السادات مرتضوی
ناشر: ارکان
تعداد صفحات: 344

2,200 تومــان

واژه نامه نساجی

گروه مولفان | حسین توانایی
ناشر: ارکان
تعداد صفحات: 420

2,600 تومــان