حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

دیوان حافظ شیرازی

گروه مولفان | شمس الدین محمد حافظ| شهلا صالحی
ناشر: موسسه انتشاراتی مرز فکر
تعداد صفحات: 585

25,000 تومــان

قلعه ی حیوانات

گروه مولفان | جورج اورول| امیر امیرشاهی| شهلا صالحی
ناشر: موسسه انتشاراتی مرز فکر
تعداد صفحات: 136

8,500 تومــان

ضیافت عشق

گروه مولفان | افلاطون| محمد علی فروغی| شهلا صالحی
ناشر: موسسه انتشاراتی مرز فکر
تعداد صفحات: 160

9,000 تومــان

الگوی جامع رقابت پذیری جهانی

گروه مولفان | علی مهری پرگو
ناشر: موسسه انتشاراتی مرز فکر
تعداد صفحات: 552

35,000 تومــان

اصول معاشرت و مذاکرات تجاری

گروه مولفان | روهام قلیچی
ناشر: موسسه انتشاراتی مرز فکر
تعداد صفحات: 240

17,000 تومــان

راهی سرنوشت

گروه مولفان | ماشا الله پراور
ناشر: موسسه انتشاراتی مرز فکر
تعداد صفحات: 224

10,000 تومــان

دیوان پروین اعتصامی

گروه مولفان | پروین اعتصامی
ناشر: موسسه انتشاراتی مرز فکر
تعداد صفحات: 440

9,500 تومــان

اقتصاد مهندسی

گروه مولفان | علی قربانی
ناشر: موسسه انتشاراتی مرز فکر
تعداد صفحات: 294

7,300 تومــان

اتاق آبی

گروه مولفان | سهراب سپهری
ناشر: موسسه انتشاراتی مرز فکر
تعداد صفحات: 151

8,500 تومــان

کارآفرینی در زمینه خود اشتغالی

گروه مولفان | علی اصغر جهانگیری
ناشر: موسسه انتشاراتی مرز فکر
تعداد صفحات: 248

5,200 تومــان

مهین

گروه مولفان | اکبر ایمانی
ناشر: موسسه انتشاراتی مرز فکر
تعداد صفحات: 312

6,200 تومــان

تجربه سرمایه داری دولتی در ایران

گروه مولفان | علی فتاحی
ناشر: موسسه انتشاراتی مرز فکر
تعداد صفحات: 408

3,500 تومــان