حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

گریم فنی

گروه مولفان | سروین سادات رضوی
ناشر: موسسه انتشاراتی فخراکیا
تعداد صفحات: 208

25,000 تومــان

مبانی مقدماتی طراحی

گروه مولفان | آناهیتا مقبلی
ناشر: موسسه انتشاراتی فخراکیا
تعداد صفحات: 360

35,000 تومــان

پنتون

گروه مولفان | لئاتریس آیزمن| مریم نعمتی| آناهیتا مقبلی
ناشر: موسسه انتشاراتی فخراکیا
تعداد صفحات: 186

35,000 تومــان

1 - 2 - 3 نقاشی

گروه مولفان | استیو بار| صبا مصلحی
ناشر: موسسه انتشاراتی فخراکیا
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

3 - 2 - 1 نقاشی

گروه مولفان | استیو بار| شهرزاد همامی
ناشر: موسسه انتشاراتی فخراکیا
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

1 - 2 - 3 نقاشی

گروه مولفان | استیو بار| صبا مصلحی
ناشر: موسسه انتشاراتی فخراکیا
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

3 - 2 - 1 نقاشی

گروه مولفان | استیو بار| شهرزاد همامی
ناشر: موسسه انتشاراتی فخراکیا
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

انیمیشن

گروه مولفان | نوشین میری روشن| کریستوفر هارت
ناشر: موسسه انتشاراتی فخراکیا
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

میراث گرانبهای هنرمند برای هنرمند

گروه مولفان | منصور خانکه| مهدی خانکه| مجیدرضا رستمی
ناشر: موسسه انتشاراتی فخراکیا
تعداد صفحات: None

22,000 تومــان

طراحی تخیلی

گروه مولفان | مایک جفریز| فرنوش افشون| مجیدرضا رستمی
ناشر: موسسه انتشاراتی فخراکیا
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

مدرن گرافیک

گروه مولفان | مجیدرضا رستمی
ناشر: موسسه انتشاراتی فخراکیا
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان

تاریخ هنر

گروه مولفان | مریلین استاکستاد| یلدا بلارک| زهرا ترکی| مریم سعیدی| علی ذوقی
ناشر: موسسه انتشاراتی فخراکیا
تعداد صفحات: 557

180,000 تومــان