حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

چالش های عصر مدرن در ایران عهد قاجار

گروه مولفان | محمد علی اکبری
ناشر: موسسه انتشاراتی روزنامه ایران
تعداد صفحات: 272

14,000 تومــان

الفبای کار در رسانه ها

گروه مولفان | جف پریدمور| بی تا غفاری| مریم قنواتی
ناشر: موسسه انتشاراتی روزنامه ایران
تعداد صفحات: 268

13,500 تومــان

روزنامه نگاری حرفه ای

گروه مولفان | دیوید رندال| علی اکبر قاضی زاده
ناشر: موسسه انتشاراتی روزنامه ایران
تعداد صفحات: 384

19,500 تومــان

گزارش نویسی در مطبوعات

گروه مولفان | احمد توکلی
ناشر: موسسه انتشاراتی روزنامه ایران
تعداد صفحات: 208

11,000 تومــان

چگونه بر رئیس خود مدیریت کنیم

گروه مولفان | ویلیام پی آنتونی| احمدرضا اشرف العقلایی
ناشر: موسسه انتشاراتی روزنامه ایران
تعداد صفحات: 232

7,500 تومــان

عصر فریب

گروه مولفان | محمد برادعی| فیروزه درشتی
ناشر: موسسه انتشاراتی روزنامه ایران
تعداد صفحات: 352

11,000 تومــان

روزنامه نگاری جهانی

گروه مولفان | جان هربرت| یونس شکرخواه| علی ایثاری کسمایی
ناشر: موسسه انتشاراتی روزنامه ایران
تعداد صفحات: 258

8,000 تومــان

مدیر تازه کار

گروه مولفان | لورن بلکر| احمدرضا اشرف العقلایی
ناشر: موسسه انتشاراتی روزنامه ایران
تعداد صفحات: 176

6,000 تومــان

گزارشگری کاربردی

گروه مولفان | محمدتقی روغنی ها
ناشر: موسسه انتشاراتی روزنامه ایران
تعداد صفحات: 464

12,500 تومــان

دکتر سلام -جلد 2

گروه مولفان | مریم سامانی
ناشر: موسسه انتشاراتی روزنامه ایران
تعداد صفحات: 320

10,000 تومــان

چگونه مهارتهای استراتژیک تیم خود را گسترش دهیم

گروه مولفان | سوزان کلیتون| فریدون وردی نژاد| وحیده دینداری
ناشر: موسسه انتشاراتی روزنامه ایران
تعداد صفحات: 236

7,000 تومــان

فیلترهای خبری

گروه مولفان | ادوارد هرمن| نوآم چامسکی| تژا میرفخرایی
ناشر: موسسه انتشاراتی روزنامه ایران
تعداد صفحات: 192

7,000 تومــان