حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

چالش های عصر مدرن در ایران عهد قاجار

گروه مولفان | محمد علی اکبری
ناشر: موسسه انتشاراتی روزنامه ایران
تعداد صفحات: 272

14,000 تومــان

الفبای کار در رسانه ها

گروه مولفان | جف پریدمور| بی تا غفاری| مریم قنواتی
ناشر: موسسه انتشاراتی روزنامه ایران
تعداد صفحات: 268

13,500 تومــان

روزنامه نگاری حرفه ای

گروه مولفان | دیوید رندال| علی اکبر قاضی زاده
ناشر: موسسه انتشاراتی روزنامه ایران
تعداد صفحات: 384

19,500 تومــان

گزارش نویسی در مطبوعات

گروه مولفان | احمد توکلی
ناشر: موسسه انتشاراتی روزنامه ایران
تعداد صفحات: 208

11,000 تومــان

عصر فریب

گروه مولفان | محمد برادعی| فیروزه درشتی
ناشر: موسسه انتشاراتی روزنامه ایران
تعداد صفحات: 352

11,000 تومــان

چگونه مهارتهای استراتژیک تیم خود را گسترش دهیم

گروه مولفان | سوزان کلیتون| فریدون وردی نژاد| وحیده دینداری
ناشر: موسسه انتشاراتی روزنامه ایران
تعداد صفحات: 236

7,000 تومــان

فیلترهای خبری

گروه مولفان | ادوارد هرمن| نوآم چامسکی| تژا میرفخرایی
ناشر: موسسه انتشاراتی روزنامه ایران
تعداد صفحات: 192

7,000 تومــان

مبانی ارتباط، تبلیغ و اقناع

گروه مولفان | علی اصغر کیا| رحمان سعیدی
ناشر: موسسه انتشاراتی روزنامه ایران
تعداد صفحات: 176

6,000 تومــان

مدیر تمام عیار

گروه مولفان | دنیس پاتریک اسلوین| احمدرضا اشرف العقلایی
ناشر: موسسه انتشاراتی روزنامه ایران
تعداد صفحات: 224

7,500 تومــان

ویراستاری و مدیریت اخبار

گروه مولفان | علی اکبر قاضی زاده
ناشر: موسسه انتشاراتی روزنامه ایران
تعداد صفحات: 228

11,000 تومــان

تحول گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

گروه مولفان | جلال دهقانی فیروزآبادی
ناشر: موسسه انتشاراتی روزنامه ایران
تعداد صفحات: 168

1,700 تومــان

روزنامه نگاری الکترونی

گروه مولفان | مایک وارد| علی اصغر کیا
ناشر: موسسه انتشاراتی روزنامه ایران
تعداد صفحات: 264

12,600 تومــان

  • 1