حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مجموعه قوانین مالیات بر ارزش افزوده 1396

گروه مولفان | فرشید فریدونی
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 650

36,000 تومــان

مجموعه قوانین با رویکرد آزمون حسابدار رسمی

گروه مولفان | فرشید فریدونی
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 385

28,000 تومــان

مجموعه قوانین مالیات برارزش افزوده سال 1395

گروه مولفان | فرشید فریدونی
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 584

32,000 تومــان

مجموعه قوانین با رویکرد آزمون حسابدار رسمی

گروه مولفان | فرشید فریدونی
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 400

24,000 تومــان

شرح درس و آزمون های نظام مهندسی (تخصصی) تاسیسات برقی

گروه مولفان | مهدی پاشازانوسی| حسین کفاش حق پرست| حمید ملکی زاده
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 248

24,000 تومــان

مجموعه قوانین مالیات بر ارزش افزوده 1394

گروه مولفان | فرشید فریدونی
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 552

29,800 تومــان

تحلیل و تشریح کامل مسایل مکانیک تحلیلی

گروه مولفان | قاسم جنابی اسکویی| الهه مطهری فر
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 300

16,500 تومــان

Specilized English texts for Physical education and sports science students

گروه مولفان | محمد تقی امیری خراسانی
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: None

6,500 تومــان

تحلیل و تشریح کامل مسائل فیزیک کوانتومی گاسیوروویچ

گروه مولفان | قاسم جنابی اسکویی| الهه مطهری فر| استیون گاسیوروویچ
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 254

15,000 تومــان

اثر فعالیت ورزشی هوازی بر روی الکترولیت های سرم خون

گروه مولفان | غالب اچرش زاده
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: None

5,000 تومــان

استعدادیابی و استعدادپروری در فوتبال

گروه مولفان | محمد تقی امیری خراسانی
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: None

6,500 تومــان

آناتومی عملکردی سیستم عضلانی اسکلتی

گروه مولفان | محمد تقی امیری خراسانی| امیر گلپریان
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: None

19,000 تومــان