حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مجموعه قوانین با رویکرد آزمون حسابدار رسمی

گروه مولفان | فرشید فریدونی
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 400

24,000 تومــان

شرح درس و آزمون های نظام مهندسی (تخصصی) تاسیسات برقی

گروه مولفان | مهدی پاشازانوسی| حسین کفاش حق پرست| حمید ملکی زاده
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 248

24,000 تومــان

مجموعه قوانین مالیات بر ارزش افزوده 1394

گروه مولفان | فرشید فریدونی
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 552

29,800 تومــان

اصول و روشهای کنترل صنعتی همراه با cd نرم افزار. ..

گروه مولفان | علی اکبر صفوی| محمد رضوانی
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: None

17,500 تومــان

درس تفسیر

گروه مولفان | فردین دارابی
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: None

19,000 تومــان

مرجع PLC SIMENS STEP 7 مقدماتی تا پیشرفته

گروه مولفان | حسن مروج
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 296

16,500تومــان

مجموعه قوانین مالیات بر ارزش افزوده 1393

گروه مولفان | فرشید فریدونی
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 492

24,000 تومــان

سلامت انسان، نجات زمین

گروه مولفان | موسی صالحی| ماندانا الهامی
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 252

12,800تومــان

جملات کوتاه اندیشمندان فرانسه

گروه مولفان | بهرام بخشی پور
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

راهنمای بالینی تنظیم خانواده

گروه مولفان | لیون اسپراف| فیلیپ دی. دارنی| مریم ذاکری حمیدی| صدیقه صدیق| میترا مسعودی تنکابنی
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: None

20,000 تومــان

مبلمان شهری، مسائل و چالش ها

گروه مولفان | اصغر نظریان| شهروز ایرانی| کاوه زال نژاد
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 416

27,000 تومــان

مفاهیم شرایط عمومی پیمان در قراردادهای پیمانکاری

گروه مولفان | سعید نعمتی| محمدرضا شهابی
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 224

9,000 تومــان