حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

سلامت انسان، نجات زمین

گروه مولفان | موسی صالحی| ماندانا الهامی
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 252

12,800تومــان

چکیده علوم تغذیه غذا و سلامتی

گروه مولفان | موسی صالحی
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 120

6,500تومــان

چیدمان صحنه

گروه مولفان | میثم زندی
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 272

9,500 تومــان

مجموعه قوانین با رویکرد آزمون حسابدار رسمی

گروه مولفان | فرشید فریدونی
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 403

15,000 تومــان

مبلمان شهری، مسائل و چالش ها

گروه مولفان | اصغر نظریان| شهروز ایرانی| کاوه زال نژاد
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 416

27,000 تومــان

مطالعه و تحلیل سیستم های قدرت با استفاده از قابلیت برنامه نویسی نرم افزار DIgSILENT

گروه مولفان | مریم دهقانی| حسام الدین مرزوقی
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 244

8,300 تومــان

مفاهیم شرایط عمومی پیمان در قراردادهای پیمانکاری

گروه مولفان | سعید نعمتی| محمدرضا شهابی
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 224

9,000 تومــان

تحلیل و تشریح نکات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

گروه مولفان | سعید نعمتی| حسن آقابراتی| امیر عطارعباسی
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 391

11,500 تومــان

مرجع PLC SIMENS STEP 7 مقدماتی تا پیشرفته

گروه مولفان | حسن مروج
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 296

16,500تومــان

شرح درس و آزمون های نظام مهندسی (تخصصی) تاسیسات برقی

گروه مولفان | مهدی پاشازانوسی| حسین کفاش حق پرست| حمید ملکی زاده
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 248

24,000 تومــان

تحلیل و تشریح کامل مسائل روش های ریاضی در فیزیک 2 جورج آرفکن

گروه مولفان | قاسم جنابی اسکویی| حامد جباریها| جورج برادن آرفکن
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 259

14,000 تومــان

مبانی سازمان و مدیریت

گروه مولفان | خضر اله متاجی
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 352

12,500 تومــان