حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مجموعه قوانین مالیات بر ارزش افزوده 1396

گروه مولفان | فرشید فریدونی
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 650

36,000 تومــان

مجموعه قوانین با رویکرد آزمون حسابدار رسمی

گروه مولفان | فرشید فریدونی
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 385

28,000 تومــان

مجموعه قوانین با رویکرد آزمون حسابدار رسمی

گروه مولفان | فرشید فریدونی
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 400

24,000 تومــان

شرح درس و آزمون های نظام مهندسی (تخصصی) تاسیسات برقی

گروه مولفان | مهدی پاشازانوسی| حسین کفاش حق پرست| حمید ملکی زاده
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 248

24,000 تومــان

مجموعه قوانین مالیات بر ارزش افزوده 1394

گروه مولفان | فرشید فریدونی
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 552

29,800 تومــان

بهینه سازی بر پایه الگوریتم های فراابتکاری

گروه مولفان | سید علی اکبر صفوی| نرگس پورجعفریان| سیدعلی صفوی
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 224

13,500 تومــان

اصول و روشهای کنترل صنعتی همراه با cd نرم افزار ...

گروه مولفان | علی اکبر صفوی| محمد رضوانی
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: None

17,500 تومــان

درس تفسیر

گروه مولفان | فردین دارابی
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: None

19,000 تومــان

مرجع PLC SIMENS STEP 7 مقدماتی تا پیشرفته

گروه مولفان | حسن مروج
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 296

16,500تومــان

مجموعه قوانین مالیات بر ارزش افزوده 1393

گروه مولفان | فرشید فریدونی
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 492

24,000 تومــان

سلامت انسان، نجات زمین

گروه مولفان | موسی صالحی| ماندانا الهامی
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 252

12,800 تومــان

تحلیل و تشریح کامل مسائل روش های ریاضی در فیزیک 1 جورج آرفکن

گروه مولفان | قاسم جنابی اسکویی| حامد جباریها| جورج برادن آرفکن
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 334

13,500 تومــان