حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

طراحی هندسی راه ها و خیابان ها

گروه مولفان | محمد صفارزاده| محمد شاکری
ناشر: موسسه انتشارات سری عمران قلم داور
تعداد صفحات: 419

26,000تومــان

روسازی راه

گروه مولفان | مسعود مهدیان
ناشر: موسسه انتشارات سری عمران قلم داور
تعداد صفحات: 368

28,000 تومــان

زبان عمومی

گروه مولفان | زهرا آهنگر| محمد اصفهانی
ناشر: موسسه انتشارات سری عمران قلم داور
تعداد صفحات: 552

45,000تومــان

تحلیل سازه ها -جلد 1

گروه مولفان | حسین صباغیان
ناشر: موسسه انتشارات سری عمران قلم داور
تعداد صفحات: 328

34,000 تومــان

راهسازی

گروه مولفان | نیما ابراهیمی| محمد شاکری
ناشر: موسسه انتشارات سری عمران قلم داور
تعداد صفحات: 296

29,000تومــان

کلیدواژه های آزمون محاسبات

گروه مولفان | نیما ابراهیمی
ناشر: موسسه انتشارات سری عمران قلم داور
تعداد صفحات: 64

6,000تومــان

زبان تخصصی عمران

گروه مولفان | محمد اصفهانی| زهرا آهنگر
ناشر: موسسه انتشارات سری عمران قلم داور
تعداد صفحات: 308

33,000 تومــان

مجموعه سؤالات شانزده سال کنکور سراسری عمران

گروه مولفان | نادر فنائی
ناشر: موسسه انتشارات سری عمران قلم داور
تعداد صفحات: 348

29,000 تومــان

آزمون کارشناسی ارشد سازه های بتنی -جلد 2

گروه مولفان | محمد آهنگر| نادر فنائی| محسن حیدری
ناشر: موسسه انتشارات سری عمران قلم داور
تعداد صفحات: 232

24,000تومــان

مجموعه پاسخ های تشریحی شانزده سال کنکور سراسری مهندسی عمران

گروه مولفان | نادر فنائی
ناشر: موسسه انتشارات سری عمران قلم داور
تعداد صفحات: 520

26,000 تومــان

طراحی ساختمان های بتنی با نرم افزار ETABS

گروه مولفان | محسن حیدری| رضا کامرانی راد| محمد آهنگر
ناشر: موسسه انتشارات سری عمران قلم داور
تعداد صفحات: 858

62,000 تومــان

آزمون کارشناسی ارشد سازه های بتنی -جلد 1

گروه مولفان | محمد آهنگر| نادر فنائی| محسن حیدری
ناشر: موسسه انتشارات سری عمران قلم داور
تعداد صفحات: 292

27,000تومــان