حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

سازه های فولادی

گروه مولفان | محمد آهنگر| نادر فنائی
ناشر: موسسه انتشارات سری عمران قلم داور
تعداد صفحات: 427

43,000 تومــان

نگاه حرفه ای به آزمون کارشناسی رسمی

گروه مولفان | احمد جوزدانی| نیما ابراهیمی
ناشر: موسسه انتشارات سری عمران قلم داور
تعداد صفحات: 728

65,000 تومــان

مکانیک سیالات

گروه مولفان | ساسان امیر افشاری
ناشر: موسسه انتشارات سری عمران قلم داور
تعداد صفحات: 644

59,000 تومــان

کلید واژه های آزمون نظارت

گروه مولفان | احمد جوزدانی
ناشر: موسسه انتشارات سری عمران قلم داور
تعداد صفحات: 173

15,000 تومــان

کلیدواژه ها

گروه مولفان | احمد جوزدانی
ناشر: موسسه انتشارات سری عمران قلم داور
تعداد صفحات: 280

28,000 تومــان

طراحی هندسی راه ها و خیابان ها

گروه مولفان | محمد صفارزاده| محمد شاکری
ناشر: موسسه انتشارات سری عمران قلم داور
تعداد صفحات: 419

34,000 تومــان

روسازی راه

گروه مولفان | مسعود مهدیان
ناشر: موسسه انتشارات سری عمران قلم داور
تعداد صفحات: 368

34,000 تومــان

زبان عمومی

گروه مولفان | زهرا آهنگر| محمد اصفهانی
ناشر: موسسه انتشارات سری عمران قلم داور
تعداد صفحات: 552

45,000 تومــان

تحلیل سازه ها -جلد 1

گروه مولفان | حسین صباغیان
ناشر: موسسه انتشارات سری عمران قلم داور
تعداد صفحات: 328

59,000 تومــان

راهسازی

گروه مولفان | نیما ابراهیمی| محمد شاکری
ناشر: موسسه انتشارات سری عمران قلم داور
تعداد صفحات: 296

34,000 تومــان

کلیدواژه های آزمون محاسبات

گروه مولفان | نیما ابراهیمی
ناشر: موسسه انتشارات سری عمران قلم داور
تعداد صفحات: 64

8,000 تومــان

زبان تخصصی عمران

گروه مولفان | محمد اصفهانی| زهرا آهنگر
ناشر: موسسه انتشارات سری عمران قلم داور
تعداد صفحات: 308

33,000 تومــان