حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مدیریت استراتژیک

گروه مولفان | بهروز قاسمی
ناشر: ارشد سپاهان
تعداد صفحات: 464

30,000 تومــان

ساغری از دریا

گروه مولفان | آرش امرایی| علی بازوند
ناشر: ارشد سپاهان
تعداد صفحات: 160

10,000 تومــان

روش های فروش سودمند

گروه مولفان | ریچارد دنی| محمود سبزی
ناشر: ارشد سپاهان
تعداد صفحات: 224

14,000 تومــان

در دریای فارسی

گروه مولفان | آرش امرایی
ناشر: ارشد سپاهان
تعداد صفحات: 362

12,000 تومــان

فارسی عمومی

گروه مولفان | مصطفی دشتی
ناشر: ارشد سپاهان
تعداد صفحات: 272

10,000 تومــان

تحلیلی از استراتژی های سازمان های موفق و ناموفق

گروه مولفان | امیر سیدی| حسن مهرمنش| الهام حسنی
ناشر: ارشد سپاهان
تعداد صفحات: 368

14,000 تومــان

فرایند سیاست گذاری عمومی

گروه مولفان | حسن الماسی
ناشر: ارشد سپاهان
تعداد صفحات: 288

11,500 تومــان

مدیریت پروژه

گروه مولفان | پیتر هابز| رسول رحمتی نودهی| محمود سبزی
ناشر: ارشد سپاهان
تعداد صفحات: 72

4,000 تومــان

استراتژی های برند موفق

گروه مولفان | لارس فینزکود| محمود سبزی| سحر احمدی
ناشر: ارشد سپاهان
تعداد صفحات: 112

6,000 تومــان

بدرفتاری در سازمان ها

گروه مولفان | یوآو وردی| ایلی ویتس| حسن مهرمنش| طاهره خاتمی دوست
ناشر: ارشد سپاهان
تعداد صفحات: 320

12,500 تومــان

‪Longman handy learner's dictionary

گروه مولفان | حمیده اوشلی
ناشر: ارشد سپاهان
تعداد صفحات: 528

10,000 تومــان

  • 1