حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

شیمی کاربردی

گروه مولفان | مصطفی جباری
ناشر: ارشد
تعداد صفحات: 661

39,000 تومــان

زبان تخصصی هنرهای تصویری، طراحی، پژوهشی و صنایع دستی

گروه مولفان | بهاره پدرام فر
ناشر: ارشد
تعداد صفحات: None

30,000 تومــان

دروس فنی ساختمان (شناخت مواد، عناصر و جزئیات)

گروه مولفان | علیرضا گودرزی
ناشر: ارشد
تعداد صفحات: None

30,000 تومــان

تاریخ شهر و شهرسازی

گروه مولفان | حمیدرضا ابراهیم خانی| محسن اسماعیلی
ناشر: ارشد
تعداد صفحات: None

19,000 تومــان

درک عمومی معماری منظر

گروه مولفان | خالده اقبالی لله بلاغی
ناشر: ارشد
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

شناخت مواد و مصالح

گروه مولفان | صبا افضلی دلارستاقی
ناشر: ارشد
تعداد صفحات: None

17,000 تومــان

تاریخ معماری و شهرسازی

گروه مولفان | محسن اسماعیلی| حمیدرضا ابراهیم خانی
ناشر: ارشد
تعداد صفحات: None

24,000 تومــان

مبانی نظری معماری

گروه مولفان | محسن اسماعیلی| مرجان علی یاری
ناشر: ارشد
تعداد صفحات: None

31,000 تومــان

مبانی نظری برنامه ریزی شهری و منطقه ای

گروه مولفان | محسن اسماعیلی| حمیدرضا ابراهیم خانی
ناشر: ارشد
تعداد صفحات: None

38,000 تومــان

دروس فنی ساختمان سازه و ایستایی

گروه مولفان | علیرضا گودرزی| فرزاد فریدون زاده
ناشر: ارشد
تعداد صفحات: None

14,000 تومــان

فن شناسی عکاسی

گروه مولفان | مرتضی تیموری
ناشر: ارشد
تعداد صفحات: None

20,000 تومــان